Среда, 23.05.2018, 23:42

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Цивільне право України [ Додати матеріал ]


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова (2005)
   (417.2Kb)

Зміст

Передмова З
Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 37
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ 5
§ 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу (О.В. Дзера) . 5
§ 2. Сторони у договорі купівлі-продажу (О.В. Дзера) 10
§ 3. Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору (О.В. Дзера) . 12
§ 4. Зміст договору купівлі-продажу
та правові наслідки його порушення (О.В. Дзера) 21
§ 5. Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі (О.В. Дзера) .... 27§ 6. Особливості купівлі-продажу
в зовнішньоекономічному обігу (И.О. Дзера) 39
§ 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна (О.О. Бойко) . . 45
Глава 38
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 57
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі (B.C. Щербина) 57
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі (B.C. Щербина) 58
§ 3. Види біржових угод (B.C. Щербина) 60
§ 4. Правила біржової торгівлі (B.C. Щербина) 63
§ 5. Правовий статус фондової біржі (B.C. Щербина) 64
§ 6. Правове регулювання обігу акцій
у системі фондового ринку України (Н.С. Коров'яковська) 66
Глава 39
ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ) (О.В. Дзера) 79
Глава 40
ДОГОВОРИ ПОСТАВКИ (В.В. Луць) 83
§ 1. Поняття та значення договору поставки 83
§ 2. Організація господарських зв'язків з поставок.
Порядок і способи укладення договорів поставки 85
§ 3. Зміст договору поставки 88
§ 4. Виконання договору поставки 92
§ 5. Правові наслідки порушення договору поставки 95
Глава 41
ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (В.В. Луць) 99
§ І. Поняття договору про закупівлю сільськогосподарської продукції . . 99
§ 2. Зміст та виконання договору контрактації 101
§ 3. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації . . . 102
§ 4. Інші договірні форми реалізації
сільськогосподарської продукції 104
Глава 42
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ (О.В. Дзера) 105
§ 1. Поняття та ознаки договору дарування 105
§ 2. Сторони та зміст договору дарування 106
Глава 43
ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ(ДОГЛЯДУ) (1.0. Дзера) 112
§ 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання 112
§ 2. Зміст договору 116
Глава 44
ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ) (О.О. Отрад нов а) 120
§ 1. Поняття та елементи договору майнового найму (оренди) 120
§ 2. Окремі види договорів найму (оренди) 127
Глава 45
ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО
МАЙНА (B.C. Щербина) 140
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди 140
§ 2. Сторони в договорі оренди 143
§ 3. Порядок укладення договору оренди 143
§ 4. Умови договору оренди 145
§ 5. Припинення договору оренди 148
Глава 46
ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА (Т.П. Базова) 149
§ 1. Поняття договору найму житла 149
§ 2. Права та обов'язки наймача та осіб,
які постійно проживають разом з ним 154
§ 3. Збереження житла за тимчасово відсутніми громадянами 159
§ 4. Право на обмін житлового приміщення 160
§ 5. Договір піднайму житла 161
§ 6. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом . . 163
§ 7. Зміна договору найму житлового приміщення 164
§ 8. Розірвання договору найму і виселення 165
Глава 47
ДОГОВІР ПОЗИЧКИ
(БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ) (О.О. Отраднова) . ... 168
§ 1. Поняття та елементи договору позички 168
§ 2. Зміст договору позички  172
§ 3. Припинення договору позички 173
Глава 48
ДОГОВІР ПІДРЯДУ (О.В. Дзера) 175
§ 1. Поняття та значення договору підряду 175
§ 2. Зміст договору підряду 180
§ 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки
неналежного виконання умов договору підряду 184
§ 4. Договір побутового замовлення (побутового підряду) 189
Глава 49
ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ (Н.С. Кузнецова) 192
§ 1. Капітальне будівництво в Україні
та способи його здійснення 192
§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду 193
§ 3. Система підрядних договорів у будівництві
та організація договірних зв'язків 194
§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві 196
§ 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт.
Договір субпідряду 197
Глава 50
ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ
І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ (О.О. Підопригора) 205
§ 1. Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських
і технологічних робіт 205
§ 2. Зміст договорів про виконання науково-технічних робіт 212
Глава 51
ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ
ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ (О.О. Підопригора) 218
Глава 52
АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ (О.А. Підопригора) 224
§ 1. Роль і значення авторських договорів 224
§ 2. Авторські договори. Загальні положення 229
§ 3. Види та зміст авторських договорів 233
Глава 53
ДОГОВОРИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (І.А. Безклубий) 251
§ 1. Загальна характеристика ліцензійного договору 251
§ 2. Інші види договорів про використання об'єктів
промислової власності 258
Глава 54
ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ЕМ. Грамацький) 260
§ 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу) 260
§ 2. Зміст договору комерційної концесії 267
§ 3. Відповідальність сторін та припинення договору
комерційної концесії 273
Глава 55
ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ 276
§ 1. Види перевезень та їх правове регулювання (В.В. Луць) 276
§ 2. Зміст, укладення та оформлення договорів
про перевезення вантажів (В.В. Луць) 277
§ 3. Виконання договорів про перевезення вантажів (В.В. Луць) . . . 282§ 4. Відповідальність сторін
за договором про перевезення вантажу (В.В. Луць) 287
§ 5. Договір про буксирування (В.В. Луць) 292
§ 6. Договори про експлуатацію під'їзних колій,
подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди (В.В. Луць) 293
§ 7. Договір про перевезення пасажира та багажу (В.В. Луць) .... 295
§ 8. Претензії та позови при перевезеннях (В.В, Луць) 297
§ 9. Договори про транспортне експедирування (В.В. Луць) 300
§ 10. Договір чартеру (фрахтування) (І.А, Діковська) 302
Глава 56
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ (В.В. Луць) 317
§ 1. Соціально-економічна суть страхування
та його правове регулювання 317
§ 2. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття 318
§ 3. Зобов'язання з добровільного страхування 322
§ 4. Зобов'язання з обов'язкового страхування 326
Глава 57
ПОЗИКА 329
§ 1. Еволюція позики (О.В. Кривенда) 329
§ 2. Поняття позикових відносин (О.В. Кривенда) 332
§ 3. Відмежування позики від суміжних правових
конструкцій (О.В. Кривенда, Р.А. Майданик) 340
§ 4. Правова характеристика договору позики (О.В. Кривенда) .... 344
Глава 58
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН . . . 367
§ 1. Банківські операції та їх види (B.C. Щербина) 367
§ 2. Кредитний договір (Г.Л. Коротка) 372
§ 3. Договір банківського вкладу (Г.Л. Коротка) 382
§ 4. Правове регулювання вексельного обігу в Україні (Г.Л. Коротка) . 388
§ 5. Порядок відкриття рахунків у банках (B.C. Щербина) 393
§ 6. Порядок та форми розрахунків
у господарському обороті (B.C. Щербина) 399
Глава 59
ДОГОВІР СХОВУ (ЗБЕРІГАННЯ) (О.В. Дзера, Л.А. Савченко) 408
§ 1. Поняття договору схову (зберігання) 408
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань зі схову (зберігання) 411
§ 3. Сторони, предмет, об'єкти, форма та строк договору схову
(зберігання) 414
§ 4. Права та обов'язки сторін за договором схову (зберігання) .... 419
§ 5. Відповідальність сторін у зобов'язаннях схову (зберігання) .... 425
Глава 60
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ (Г.Л. Коротка) 429
§ 1. Поняття та значення договору доручення 429
§ 2. Зміст договору доручення 432
§ 3. Припинення договору доручення 434
Глава 61
ДОГОВІР КОМІСІЇ (О.О. Отраднова) 436
§ 1. Поняття договору комісії 436
§ 2. Елементи договору комісії 437
§ 3. Зміст договору комісії 439
§ 4. Припинення договору комісії 443
Глава 62
ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (Р.А. Майданик) ...... 445
§ 1. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном .... 445
§ 2. Предмет, форма та строк договору управління майном 449
§ 3. Суб'єкти виконання договору управління майном 454
§ 4. Відповідальність за договором управління майном 462
§ 5. Припинення договору управління майном 467
Глава 63
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (А.С. Довеерт) 469
§ 1. Загальна характеристика зобов'язань
за спільною діяльністю 469
§ 2. Класифікація зобов'язань за спільною діяльністю
та підстави їх виникнення 470
Глава 64
ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА (А.С. Довгерт) 473
§ 1. Поняття та юридична характеристика
договору простого товариства 473
§ 2. Зміст договорів простого товариства 475
Глава 65
УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ (А.С, Довгерт) 478
Глава 66
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТА ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (В.М. Коссак) 481
§ 1. Зовнішньоекономічні договори (контракти) 481
§ 2. Договори в сфері іноземного інвестування 483
§ 3. Правове регулювання договорів про виробничу кооперацію .... 490
Розділ VII ПОЗАДОГОВІРНІ (НЕДОГОВІРНІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 67
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ
ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА МАЙНУ (Д.В. Боброва) 497
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань,
що виникають зі створення небезпеки 497
§ 2. Відповідальність юридичних і фізичних осіб
за створення небезпеки 498
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення
небезпеки (загрози) життю, здоров'ю та майну 499
Глава 68
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ 501
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
(Д.В. Боброва) 501
§ 2. Деліктна відповідальність: поняття та зміст (Д.В. Боброва) . . . 504§ 3. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції
(Д.В. Боброва) 506
§ 4. Підстави деліктної відповідальності (Д.В. Боброва) 510
§ 5. Відповідальність організації за шкоду,
заподіяну з вини її працівника (Д.В. Боброва) 5/6
§ 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади
(О.О. Отраднова) 518
§ 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами
(Д.В. Боброва) 521
§ 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної
небезпеки (Д.В. Боброва) 526
§ 9. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми,
неповнолітніми І недієздатними (Д.В. Боброва) 535
§ 10. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами
(Д.В. Боброва) 539
§11. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю (О.О. Отраднова) 540
§ 12. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг) (Є.О. Рябоконь) 546
§ 13. Компенсація моральної шкоди (Д.В. Боброва) 549
Глава 69
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ОСОБОЮ
БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (Д.В. Боброва, О.В. Дзера) 555
§ 1. Поняття зобов'язань із дій, вчинених особою
без відповідних повноважень 555
§ 2. Підстави та правові наслідки виникнення зобов'язань Із дій,
вчинених без відповідних повноважень 557
Глава 70
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З БЕЗПІДСТАВНОГО ПРИДБАННЯ
АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА (Д.В. Боброва) 560
Розділ VIII СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 71
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА 563
§ 1. Основні риси історичного розвитку спадкового
права (Н.С. Коров'яковська) 563
§ 2. Загальні положення спадкового права
(Н.С. Коров'яковська, Є.О. Рябоконь) 568
§ 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців
(Н.С. Коров'яковська, Є.О. Рябоконь) 579
§ 4. Спадщина та особливості спадкування деяких видів майна
(Н.С. Коров'яковська, Є.О. Рябоконь) 584
Глава 72
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН 595
§ 1. Спадкування за заповітом (Є.О. Рябоконь) 595
§ 2. Спадкування за законом (СЯ. Фурса) 611
§ 3. Реалізація спадкових прав (О.О. Отраднова) 616
§ 4. Охорона спадкового майна (СЯ. Фурса) 619
§ 5. Оформлення спадкових прав (СЯ. Фурса) 620
§ 6. Спадковий договір (Т.П. Коваленко) 631


Категорія: Цивільне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 28077 | Завантажень: 11051 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 2
2  
jjuuui

1  
//////////////////////

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 1929
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3631
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1066
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1716
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16029
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100