Пятница, 25.05.2018, 13:44


Головна » Статті » Цивільне право України » Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

Суміжні права — це права осіб на результати творчої діяльності, а саме на виконання творів, виробництво фонограм, відеограм, програм організації мовлення.

Правове регулювання суміжних прав окрім ЦК України здійснюють такі нормативно-правові акти: Закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" , "Про телебачення і радіомовлення" та низка міжнародних нормативно-правових актів, зокрема, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886), Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961) та ін.

Об'єктами суміжних прав є: виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення.

ЦК розрізняє первинних суб'єктів суміжних прав (виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організатор мовлення) та похідних суб'єктів (за браком доказів іншого суб'єктом суміжного права вважають особу, ім'я (найменування) якої зазначено у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи упаковці, а також під час передачі організації мовлення. Крім цього, суб'єктом суміжних прав може бути особа, яка набула таких прав відповідно до договору або закону.

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:

• право на використання об'єкта суміжних прав;

• виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;

• право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використання суміжних прав здійснюється:

1) для виконання шляхом: а) доведення виконання до відома публіки під час його здійснення; б) записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів; в) прямого чи опосередкованого відтворення запису виконання будь-яким способом та у будь-якій формі; г) продажу та іншого відчуження оригіналу чи примірника запису виконання; ґ) оренди оригіналу чи примірника запису виконання; д) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею;

2) для фонограми та відеограми шляхом: а) прямого або опосередкованого відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми; б) продажу та іншого відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; в) оренди оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; г) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обрані нею;

3) для передачі (програми) організації мовлення шляхом: а) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення; б) записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів; в) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення; г) представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

Чинність майнових прав на об'єкти суміжних прав триває протягом 50 років з моменту першого запису виконання, вироблення фонограми, відеограми, першого здійснення передачі (програми) організації мовлення. Особисті немайнові права строком не обмежено, якщо інше не встановлено законом.

Знаком охорони суміжних прав, який проставляється на їх упаковці є латинська літера Р, обведена колом, що розташовується біля імені (назви) власника суміжних прав.


Категорія: Право інтелектуальної власності | Додав: The-law (01.05.2010)  |
Переглядів: 732 | Теги:

-->
Категории раздела
Вступ до цивільного права
Цивільно-правові відносини
Здійснення і захист цивільних прав
Особисті немайнові права фізичних осіб
Право власності та інші речові права
Право інтелектуальної власності
Загальні положення зобов'язального права
Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право
Зобов'язання щодо виконання робіт
Зобов'язання щодо надання послуг
Зобов'язання щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності
Зобов'язання щодо спільної діяльності
Недоговірні зобов'язання
Спадкове право
Основи цивільного і торгового права зарубіжних країн

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 1929
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3631
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1066
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1716
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16029
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Вступ до цивільного права
Цивільно-правові відносини
Здійснення і захист цивільних прав
Особисті немайнові права фізичних осіб
Право власності та інші речові права
Право інтелектуальної власності
Загальні положення зобов'язального права
Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право
Зобов'язання щодо виконання робіт
Зобов'язання щодо надання послуг
Зобов'язання щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності
Зобов'язання щодо спільної діяльності
Недоговірні зобов'язання
Спадкове право
Основи цивільного і торгового права зарубіжних країн

PR-CY.ru Rambler's Top100