Понедельник, 15.07.2024, 01:27


Головна » Статті » Суд, правоохоронні та правозахисні органи України » Верховний Суд України

Місце Верховного Суду України в судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання

У Конституції України визначено, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України (ст.125). Місце і роль Верховного Суду України в системі судів визначаються покладеними на нього обов'язками. Насамперед, це забезпечення однакового застосування законодавства судами загальної юрисдикції.

Відповідно до ст. 47 Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України:

1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;

3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про можливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

6) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Верховний Суд України складається з обраних до нього Верховною Радою України суддів. Розгляд та перегляд справ, віднесених законом до підсудності Верховного Суду України, відбувається в судових палатах.

Верховний Суд України є остаточною судовою інстанцією в усіх справах, розглянутих судами загальної юрисдикції. У 2002 році Верховним Судом України розглянуто 28513 справ і матеріалів, а в 2003 році - 32620). У складі Верховного Суду України діють:

- Судова палата у цивільних справах;

- Судова палата у кримінальних справах;

- Судова палата у господарських справах;

- Судова палата в адміністративних справах;

- Військова судова колегія.

Кількісний склад судових палат і Військової Судової колегії визначає Пленум Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України.

Голова Верховного Суду в разі потреби має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї палати для розгляду справ у складі іншої палати.

Судові палати в межах своїх повноважень здійснюють судочинство в справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом; готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику та виконують інші повноваження, надані їм законом.

При судових палатах діють групи наукових консультантів Верховного Суду України, які займаються підготовкою проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, виконують завдання керівників судових палат.

У Верховному Суді України діють: Президія Верховного Суду України для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України; Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та ст. 55 Закону "Про судоустрій України"; Науково-консультативна рада, яку утворюють з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій з принципових питань судової практики, попереднього розгляду проектів постанов Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків стосовно проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення. Діяльність Науково-консультативної ради регламентовано Положенням про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затвердженим постановою Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 р.№3.

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України, численність і структуру якого затверджує Президія Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. До складу апарату Верховного Суду України входять: управління забезпечення діяльності Судової палати у цивільних справах; управління забезпечення діяльності Судової палати у кримінальних справах; управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах; управління забезпечення діяльності Військової колегії; управління систематизації законодавства; управління узагальнення судової практики та аналітичної роботи з "питань застосування законодавства; управління законопроектної роботи та представництва в судах; управління міжнародно-правового співробітництва; управління бюджетного планування та грошового утримання; управління кадрового забезпечення, відділ прийому громадян і попереднього розгляду їх звернень, а також інші управління та структурні підрозділи, які забезпечують діяльність Верховного Суду України. Положення про апарат затверджує Голова Верховного Суду України за погодженням з Президією Верховного Суду України. При Верховному Суді України діє бібліотека, яка забезпечує необхідними нормативно-правовими актами, спеціальною літературою й матеріалами судової практики оперативний склад Верховного Суду України. Всі матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.

Єдині основні правила організації та ведення діловодства у Верховному Суді України встановлює Інструкція з діловодства у Верховному Суді України.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, видає "Вісник Верховного Суду України", "Рішення Верховного Суду України", "Постанови Пленуму Верховного Суду України", "Бібліотеку судді".

Верховний Суд України є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба України й своїм найменуванням.


Категорія: Верховний Суд України | Додав: The-law (02.04.2010)  |
Переглядів: 3594 | Теги:

-->
Категории раздела
Юридичне визначення загальних понять із судової, правоохоронної та правозахисної діяльності
Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисник органів
Державна політика в сфері правоохорони
Основи здійснення правосуддя
Статус суддів
Місцеві суди
Апеляційні суди
Військові суди
Верховний Суд України
Вищі спеціалізовані суди
Конституційний Суд України
Вища рада юстиції України
Прокуратура України
Органи внутрішніх справ України
Державна податкова служба україни
Виявлення та розслідування злочинів
Служба безпеки України
Державний комітет фінансового моніторингу та інші правоохоронні органи
Уповноважений Верховної ради України з прав людини
Юстиція України
Державна Судова Адміністрація
Нотаріат в Україні
Адвокатура в Україні

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Юридичне визначення загальних понять із судової, правоохоронної та правозахисної діяльності
Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисник органів
Державна політика в сфері правоохорони
Основи здійснення правосуддя
Статус суддів
Місцеві суди
Апеляційні суди
Військові суди
Верховний Суд України
Вищі спеціалізовані суди
Конституційний Суд України
Вища рада юстиції України
Прокуратура України
Органи внутрішніх справ України
Державна податкова служба україни
Виявлення та розслідування злочинів
Служба безпеки України
Державний комітет фінансового моніторингу та інші правоохоронні органи
Уповноважений Верховної ради України з прав людини
Юстиція України
Державна Судова Адміністрація
Нотаріат в Україні
Адвокатура в Україні

PR-CY.ru Rambler's Top100