Понедельник, 28.05.2018, 08:02

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Банківське право [ Додати матеріал ]


Банківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999
   (258.9Kb)
Метки: Скачать Банківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999  бесплатно | Банківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999 завантажити безкоштовно |Банківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999 Скачать Банківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999 Скачать безкоштовноБанківське право. УКРАЇНСЬКЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход. Київ «Атіка» 1999 шпаргалки|


Вивчення банківського права передбачає всебічне ово­лодіння як теоретичними положеннями, так і нормативни­ми документами в галузі банківського, кримінального, ад­міністративного, цивільного, господарського та підприєм­ницького права.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4
ЧАСТИНА ПЕРША БАНКІВСЬКЕ ПРАВО НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ 6
Розділ І БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 6
Поняття банківського права 6
Принципи банківського права 11
Розділ II БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ 13
Історія розвитку банківської справи 13
Формування банківської системи у незалежній Україні 17
Банківська система України на сучасному етапі 22
Розділ III ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 36
Банки і банківська діяльність 36
Правовий статус банків в Україні 40
Національний банк України 41
Комерційні банки 43
Міжнародний валютний фонд (МВФ) 46
Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) 47
Банки економічно розвинених країн 48
Розділ IV БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 50
Банківська таємниця в Україні 50
Банківська таємниця в зарубіжних країнах 52
Роїділ V ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 55
Правове становище Центрального банку (Національного банку України) 55
Керівні органи національного банку 61
Організаційні основи та структура Національного банку 71
Грошово-кредитна політика 72
Управління готівковим грошовим обігом 74
Організація розрахунків та бухгалтерського обліку 76
Операції Національного банку 77
Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями 79
Взаємовідносини з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України 82
Банківське регулювання і банківський нагляд 84
Контрольні та ліцензійні функції Національного банку України 88
Службовці Національного банку 89
Організація банківської статистики та статистики платіжного балансу 91
Аудит Національного банку 92
Особливі положення діяльності Національного банку 93
Розділ VI ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 96
Правові засади контролю Національного банку за діяльністю комерційних банків 96
Комерційний банк - основа кредитно-фінансової системи (вітчизняний та світовий досвід) 98
Види комерційних банків, принципи їх діяльності 101
Види послуг комерційних банків 113
Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків 121
Ощадний банк України 124
Інвестиційні банки 126
Розділ VII ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 128
Класифікація банківських кредитів 128
Правове регулювання банківського кредитування 134
Кредитна політика держави та її вплив на стан економіки 141
Кредитна система України в умовах переходу до ринку 144
Механізм взаємозв'язку між банком і позичальником 152
Укладення кредитних договорів 164
Порядок видачі і погашення кредиту 175
Правове забезпечення повернення кредиту 177
Контроль за виконанням кредитних договорів 188
Напрямки вдосконалення кредитних відносин в Україні 193
ЗРАЗКИ БАНКІВСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ: ДОКУМЕНТОЛОГ1Я БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 202
ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 254
Розділ І БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ 254
Історичний аспект формування банківського електронного права та етапи розвитку комп'ютеризації банківської справи 254
Сучасні можливості банківських інформаційних систем. Автоматизація банківської діяльності 256
Розділ II МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ (SWIFT) 258
Використання телекомунікацій у банківській справі 258
Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT 259
Розділ III ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «РЕЙТЕР» (REUTERS) 261
Інформаційні послуги «Рейтер» 261
Інформаційний термінал 262
Власна інформаційна сторінка 263
Інформаційні продукти 264
Бази даних і система аналізу інформації 266
Використання ділинговнх технологій у практичній діяльності 268
Рейтер в Інтернеті 269
ЧАСТИНА ТРЕТЯ СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 270
Розділ І НАУКОВІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 270
Розділ II ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ У ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 273
Банківський нагляд у країнах із ринковою економікою 273
Базові принципи ефективного нагляду за банківською діяльністю Базельського комітету із банківського регулювання 280
Створення і функціонування системи банківського нагляду в Україні 286
Розділ III ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 294
Порядок ліцензування банківських операцій 294
Дистанційний (безвиїзний) аналіз діяльності комерційних банків 304
Практика застосування ліцензійних вимог банківським наглядом при здійсненні інспектування банківських установ 313
Розділ IV УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКШСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 321
Особливості роботи з проблемними банками 321
Застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства 329
Напрямки розвитку банківського нагляду 339
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНЕ БАНКІВСЬКЕ ПРАВО 347
Розділ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ 347
Національне та європейське банківське право 347
Європейський союз 350
Право Європейського Союзу 354
Розділ II ГАРМОНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН - ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 360
Банківське право Європейського Союзу 360
Особливості національного банківського законодавства країн — членів ЄС (на прикладі Франції та Великобританії) 370
Розділ III ПРОЦЕС НАБЛИЖЕННЯ І АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 378
Інтеграція України до європейського правового простору 378
Пріоритетні напрямки розвитку банківського законодавства України 384
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: ЗАКОНОДАВЧІ І НОРМАТИВНІ 388
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 391


Категорія: Банківське право | Додав: The-law |

Переглядів: 5193 | Завантажень: 1467 | Коментарі: 1   

Всього коментарів: 0

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 1929
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3631
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1066
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1716
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16030
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100