Четверг, 30.11.2023, 20:12

Головна » Файли » Інші підручники [ Додати матеріал ]


Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — К.: КНЕУ, 2000. — 144 с.
ISBN 966–574–088–1

Посібник містить основні теоретичні положення курсу логіки, плани се-мінарських занять, тести, логічні задачі та вправи. Окремо представлений російсько-український словник, який враховує мовні труднощі певної частини студентів в оволодінні базовими термінами логіки.
Для студентів економічного профілю бакалаврського рівня навчання, аспірантів, магістрантів та викладачів вузів.
;
Логіка | Просмотров: 13486 | Загрузок: 2053 | Добавил: The-law | Дата: 09.09.2010 |

Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилі­стики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 21363 | Загрузок: 6124 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки
та проголошення переконуючої промови та на формування умінь і навичок публічних виступів.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 11510 | Загрузок: 2803 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Збірка містить теоретичні й практичні матеріали для тих, хто прагне навчитися публічних
дебатів, хто навчає цього інших, хто керує дебатними клубами або планує розпочати цю справу.
Посібник створено під час роботи з координації програми "Дебати” в Україні впродовж 2002–
2003 років працівниками благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство”. Її
адресовано вчителям, керівникам дебатних і дискусійних клубів, усім, хто бажає навчитися
виступати публічно.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 5332 | Загрузок: 905 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

До посібника включено теоретичні матеріали з основ мистецтва полеміки, практикуми та тексти для самостійного аналізу, що допоможуть студентам, особливо юристам, сформувати практичні навички та вміння успішної комунікації. Курс еристики апробований у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, Інституті післядипломної освіти, Інституті адвокатури та інших вищих навчальних закладах. Розрахований на студентів юридичних і гуманітарних факультетів, а також на широке коло спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з
впливом на людей завдяки спілкуванню, зокрема, полеміці: політиків, педагогів, журналістів, менеджерів тощо.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 9689 | Загрузок: 1775 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

    На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфолоії та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник.
    Підручник призначений для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ
Латинська мова | Просмотров: 8745 | Загрузок: 1828 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

(Автор невідомий)
Логіка | Просмотров: 9270 | Загрузок: 1625 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи математичної (символічної) логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спеціальностей. Основна мета навчального курсу — ознайомити студентів з операціями правильного мислення, навчити їх використовувати теоретичні знання на практиці.
Вміння логічно мислити й чітко висловлювати свої думки — це ознака не лише загальної, а й професійної освіченості спеціаліста. Логічна культура є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, управлінця, науковця.
Логіка | Просмотров: 8072 | Загрузок: 3161 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

У монографії викладено основні засади політичної  науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, встановлення політології як навчальної та практичної дисципліни.
Може бути використана при підотовці фахівців з базовою (бакалавр) та повною (спеціаліст, магістр) вищою освітою з усіх спеціальностей.
Політологія | Просмотров: 17919 | Загрузок: 5404 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Підручник ставить за мету ознайомити студентів5юристів з країно5
знавчою термінологією України, Великої Британії, США – про державний
устрій цих країн, політичні партії, виборчі системи, правові системи, си5
стему судочинства. У підручнику міститься матеріал про право Європей5
ського Союзу, права людини, міжнародне право, конституційне право,
трудове право.
Підручник призначений для студентів І–ІІІ курсів юридичних спе5
ціальностей вищих навчальних закладів.
Англійська мова | Просмотров: 11641 | Загрузок: 7408 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

1-10 11-18

Скачати безкоштовно юридичну літературу  Інші підручники
Скачать бесплатно юридическую литературу 
Інші підручники

Категории раздела
Соціологія [1]
Українська мова [2]
Латинська мова [1]
Англійська мова [6]
Політологія [1]
Ораторське мистецтво [4]
Логіка [3]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2053
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3702
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16705
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Соціологія [1]
Українська мова [2]
Латинська мова [1]
Англійська мова [6]
Політологія [1]
Ораторське мистецтво [4]
Логіка [3]

PR-CY.ru Rambler's Top100