Четверг, 13.06.2024, 13:35

Головна » Файли [ Додати матеріал ]


Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — К.: КНЕУ, 2000. — 144 с.
ISBN 966–574–088–1

Посібник містить основні теоретичні положення курсу логіки, плани се-мінарських занять, тести, логічні задачі та вправи. Окремо представлений російсько-український словник, який враховує мовні труднощі певної частини студентів в оволодінні базовими термінами логіки.
Для студентів економічного профілю бакалаврського рівня навчання, аспірантів, магістрантів та викладачів вузів.
;
Логіка | Просмотров: 14173 | Загрузок: 2068 | Добавил: The-law | Дата: 09.09.2010 |

    Дане видання містить навчальний курс нової галузі українського правознавства-«Місцеве самоврядування в Україні».Автори розглядають основні засади місцевого самоврядування (му­ніципального права) на основі аналізу сучасного законодавства, широко використовують історико-правовий і порівняльний методи.
    Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів. Буде корисним для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, практичних працівників державних органів і органів місцевого самовря­дування, політологів і політиків.
Державне будівництво | Просмотров: 18818 | Загрузок: 3714 | Добавил: The-law | Дата: 03.06.2010 |

Скачати безкоштовно контрольну роботу з теми "Структура місцевих рад.  Характеристика її структурних елементів"
Інше | Просмотров: 13819 | Загрузок: 1140 | Добавил: The-law | Дата: 01.06.2010 |

Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід К.: "ЗАПОВІТ", 1997. - 188 с.

Посібник "Місцеве самоврядування: світовий та український досвід" є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут викладені основні проблеми, що стоять перед місцевим самоврядуванням не залежно від країни чи системи самоврядування, а також аналізується досвід становлення місцевого самоврядування в Україні в історичній перспективі. Посібник може бути корисним для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, практичних працівників органів місцевого самоврядування, студентів юридичних факультетів, політологів та політиків.
Державне будівництво | Просмотров: 14520 | Загрузок: 1796 | Добавил: The-law | Дата: 31.05.2010 |

ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Основи правознавства | Просмотров: 54362 | Загрузок: 16727 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

    Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко,  Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.
    Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
    Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.
Основи правознавства | Просмотров: 19149 | Загрузок: 4743 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юри-К 82    дичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право, 2006. - 256 с.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 19174 | Загрузок: 5853 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Видання навчального посібника "Кримінально-виконавче право України" (Загальна та Особлива частини) зумовлено по­требою викладання цієї галузі права в якісно нових соціально-політичних, економічних і правових умовах, що склалися в Україні після 1991 р.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 13837 | Загрузок: 2826 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Підручник складається з Загальної і Особливої частин. У Загальній час­тині розкривається історія розвитку кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється питання правового регулювання у виконанні покарань! засто­суванні заходів виховного впливу, характеризуються кримінально-правові відносини і правове становище засуджених. В Особливій частині підручника йдеться про порядок і умови виконання і відбування таких видів кримінального покарання, як позбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі, направ­лення до дисциплінарного батальйону та ін;
Для студентів,аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних
закладів.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 8738 | Загрузок: 1951 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Курс кримінально-виконавчого права України: К93   Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, |В.Б. Василець|; За заг. ред. О.М. Джужи. — К: Юрінком Інтер, 2000. — 304 с.
У навчальному посібнику на підставі діючих норм, практики виконання покарань, вжиття заходів виховного впливу, нових теоретичних підходів, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства розглядаються проблеми Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого права країни.
Розрахований на студентів, слухачів та курсантів, викладачів \ спеціальних юридичних вищих да середніх навчальних закладів, ; науковців і практичних працівників системи виконання покарань.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 7047 | Загрузок: 1264 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

1-10 11-20 21-30 ... 241-250 251-258

Скачати безкоштовно юридичну літературу
Скачать бесплатно юридическую литературу


Категории раздела
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

PR-CY.ru Rambler's Top100