Четверг, 18.07.2024, 01:42


Головна » Статті » Політологія » Політична ідеологія

Лібералізм і неолібералізм 2 (рекомендую цей матеріал)

Лібералізм.

Лібералізм (від лати. Ііьегаііs — вільний) - традиційна політична течія, яка відстоює необмежену свободу підприємництва й торгівлі, парламентський державний устрій, плюралістичну демократію, широкі свободи для індивідів у політичній, економічній та інших сферах життя суспільства.

У  європейській   суспільно-політичній  літературі   поняття «лібералізм» з'явилося на початку XIX століття. Термін «лібералізм» відбувається від латинського "liberalis"- вільний, що має відношення до свободи. Усі визначення лібералізму містять у собі ідеї особистої свободи індивіда, нескованной рамками традицій. Лібералізм, як складне структурне явище, що належить одночасно філософської, ідеологічної і політичної сферам, предстает як історико-філософська доктрина і політична ідеологія, що обгрунтовує   програмні   установки объединившихся під його прапором соціальних шарів, і як більш-менш   масовий організований рух.

      У світозорчий комплекс класичного лібералізму ввійшли представлення про свободу групових, класових, націоналістичних і інших забобонів; ідеї космополітизму, терпимості, гуманізму, прогресу, демократизму й індивідуалізму з підкресленням самоценности особистості. В економічній  області  засновники  лібералізму  вимагали  скасування регламентації й обмежень із боку державної влади, простору для приватної ініціативи, максимально вільних умов для розгортання приватного підприємництва. У сфері політики він грунтується на визнанні прав людини, на поділі законодавчої і виконавчої влади, на свободі вибору занять, свободі конкуренції, що реалізується у вимозі правової держави.

       Концептуальне кредо класичного лібералізму містить у собі: твердження абсолютної цінності людської особистості і рівність від народження усіх людей; проголошення автономії індивідуальної волі; вимога державотворення  на основі загального консенсусу і з єдиною метою зберегти і захистити природні права людини, що визначає договірний характер відношень між державою і суспільством; переконання в необхідності верховенства закону як інструмента соціального контролю і вразумности обмеження об'єму і сфер діяльності держави; твердження важливості захищеності державою приватного життя людини і свободи його дій у рамках закону і т.п. У класичному лібералізмі свобода ще не вступає в конфліктуючі відношення взаимопологания і взаимоотрицания з рівністю. Свобода розглядається як рівна свобода для усіх. Рівність же толкуется як рівність у свободі того ж кола громадян

 З утвердженням у суспільстві буржуазного ладу в лібералізму починають панувати апологетичні тенденції. Ідеологія лібералізму істотно змінилася з переходом до державно-монополістичного капіталізму. У цей година виникають концепції "нового лібералізму" - неолібералізм.

Неолібералізм

Неолібералізм - різновид ліберальної ідеології і політики, що сформувалися яка відображення розвитку суспільства від переваги вільного підприємництва до державно-монополістичного регулювання економіки, інституціоналізації нових форм державного втручання в суспільне життя.

        Нові явища суспільного буття на рубежі 70-80-х років XIX ст. суттєво позначилися на еволюції ідеології неолібералізм, серед представників якого були Д.Белла, Н.Глейзер, Д.Мойніхен, Ї.Кристолл, Е.Бенфілд та ін. У політичній практиці тенденція неолібералізму втілилася в політиці "нового курсу" Ф.Рузвельта, дістала дальший розвиток у долі другої світової війни й повоєнні долі»

Неолібералізм характеризують такі риси : утвердження механізму вільного ринку, який створює найсприятливіші умови для ефективної економічної діяльності; обстоювання необхідності постійного втручання держави  в економіку для створення сприятливих розумів для конкуренції; максимально можлива свобода особ; звільнення особистості від будь-якого колективного тиску; пріоритет інтересів і прав людини і сім’ї щодо соціальних груп, класів чи держав; гуманістичний світогляд; толерантність та ін.                    Поступово політичні та ідейні позиції лібералізму слабшають. Так, у Західній Європі його потіснили соціал-демократія і консервативні сили. У США лібералізм зблизився із соціал-реформізмом і ставши однією з найвпливовіших ідейно—політичних течій

Лібералізм як напрям має поширення нині в Україні. Його прихильники дедалі активніше виступають за створення механізму вільного ринку і забезпечення розумів для різних форм економічної діяльності, розвиток конкуренції. Наприклад, Ліберально—демократична партія України заявила про такі програмні принципи; підтримка незалежної України як суб’єкта міжнародного права; підтримка положень декларації про суверенітет України; заохочення приватної власності як матеріальної основи свободи особ ; вільне підприємництво як засіб реалізації економічної свободи особ при змагальності різних форм власності; відродження національної культури; гуманізація виховання й освіти та ін. Ліберально-демократична партія України виступає за створення правової держави як протидії дестабілізації суспільства при вільній реалізації особистих і групових інтересів, за роздержавлення засобів виробництва, приватизацію економіки, деполітизацію і деідеологізацію науки і культури. Сморід вважає собі партією парламентського типу.

 


Категорія: Політична ідеологія | Додав: The-law (22.02.2010)  |
Переглядів: 10923 | Теги:

-->
Категории раздела
Держава
Бюрократія
Політичні режими
Політична ідеологія
Політична культура
Політична модернізація
Політична еліта
Політичне лідерство
Політичні партії
Нація
Геополітика
Політична теорія

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Держава
Бюрократія
Політичні режими
Політична ідеологія
Політична культура
Політична модернізація
Політична еліта
Політичне лідерство
Політичні партії
Нація
Геополітика
Політична теорія

PR-CY.ru Rambler's Top100