Четверг, 30.11.2023, 19:50


Головна » Статті » Політологія » Політичні режими

ліберальний політичний режим

                     

Як поняття лібераллізм потрапив до політичного словника Європи у 30-40 рр. 19ст. Але його ідейно-теоретичн коріння і перші спроби теорентичного втіллення (в Англії та США ) сягають 17-18ст. Ідейно-моральне ядро класичного лібералізму утворили такі положення : абсолютна цінність людської особистості та рівність від народження всіх людей; автономія індивідуальної волі; раціоналізація й доброчинність діяльності людини; визнання невідчужуваності прапв людини на життя, свободу, власність; створення держави на основі загального консенсусу з метою збереження й захисту природних прав людини; договірний характер відносин між державою та індивідом; обмеження обсягу й сфер діяльності держави; захищеність від державного втручання в особисте життя людини і свобода дії ( у рамках закону) в усіх сферах суспільного життя; утвердження вищих істин розуму як орієнтирів у виборі між добром і злом, порядком іанархією.

Лібералізм - це насамперед уявлення про самодостатність особистості та її прихильність до свободи, яка сама є цінністю. Алеспецифіка лібералізму передбачає не "дух свободи" як такий, а розроблення інституціонально-правових умов його забезпчення . Комплекс цих умов створює систему конституціоналізму, яка дозволяє в принципі вирішити дилему: закони створюються самими людьми ( правління народу) -- нема нічого вищого від закону ( верховенство закону). Система конституціоналізму в свою чергу спирається на правила й процедуру творчого представництва і містить : 1) обмеження діяльності законодавців, суворо регламентоване процедурою законотворення і встановлення певних його меж, аби воно не могло порушувати основних прав і свобод громадян; 2) механізми забезпечення відповідності законодавства всій системі верховенства законів.

Історично виникнення класичного лібералізму пов"язане з появою нових для феодального суспільства груп власників. Однак у класичному лібералізмі свобода ще не вступає  в драматичні відносини зновими капіталістичними відносинами. Свобода розглядається як рівна, як свобода для всіх, а індивідуалізм -- як розвиток і самовираження особистості назустріч іншій особистості з огляду на загальну громадську справу.

Видатним ідеологом буржуазного лібералізму Франції першої половини 19ст. був Бенжамен Констан. За Констаном, свобода утверджується не через владу народу, а через незалежність індивіда від державної влади. Свобода людини -- це особиста громадянська свобода. Права громадянина існують незалежно від державної влади і є для неї недержавними. Протягом свого життя Б. Констан, з його слів, "захищав той самий принцип -- свободу в усьому: в релігії, філософії, літературі, промисловості, в політиці", розуміючи під свободою торжество особистості над владою, яка намагається управляти з допомогою насилля.

Спочатку воно використовувалося в Іспанії де в1812р. лібералами називали групу делегатів-націоналістів в кортесах (іспанський різновид парламенту). Потім воно ввійшло в англійську та французьку, пізніше в інші європейські мови.

Ще в добу середньовіччя, коли в Європі посилювався абсолютизм, англійці змогли обмежити владу монарха. Кінцевим пунктом багатовічного процесу поступової лібералізації англійської держави стало прийняття у 1215р. першого праобраза сучасних конституцій -- Великої Хартії Вольностей. Вона проголрошувала право громадянина на власну свободу і безпеку.

Учасники Англійської буржуазної революції середини17ст., Славної революції 1688р., Війни за незалежність США керувалися багатьма з тих ідеалів і принципів, які пізніше стали складовою частиною ліберального світосприйняття. "Декларація незалежності США" стала першим документом, в якому ці ідеї та принципи отримали формальне висловлення.

Все-таки поворотним моментом у формуванні лібералізму, а також і в розмежуванні основних течій западної політичної думки Нового і Новітнього часу треба вважати Велику французьку революцію. Один з її головних політмико- ідеологічних документів -- "Декларація прав людини" -- по суті легітимізувала ті ідеї,цінності, які пізніше стали найважливішими системотворчими складовими класичного лібералізму.

Основними характеристиками  ліберального режиму є :

1) розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову гілки.

 Як казав ще в 18ст. Монтеск"є, суспільство може проконтролювати тільки ту владу, яка роздроблена і її окремі частини протипоставлені одна другій.

2) абсолютна свобода особистості;

3) майже повне обмеження компетенції і сфери діяльності держави, її невтручання в справи громадського суспільства, економічні, соціальні, духовні процеси. Але держава повинна гарантувати права і свободи своїм громадянам; одже вона взаємодіє з суспільством при невиконанні, порушеннях законів.

4) відсутність контролю держави при ліберальному режимі призводить домонополій у різних сферах життя суспільства; монополія в політиці -- при владі знаходиться тільки одна партія, інші партії не є їй противагою і не конкурують з нею. Це , звичайно, впливає на продуктивність її роботи, на правильність прийнятих рішень. Монополії в економіці -- відсутність рівної конкуренції спочатку призводить до економічного зростання, але потім викликає спад в економіці.

Демократичний режим навпаки розбиває монополії та створює умови для рівної конкуренції.

 


Категорія: Політичні режими | Додав: The-law (21.02.2010)  |
Переглядів: 7555 | Теги:

-->
Категории раздела
Держава
Бюрократія
Політичні режими
Політична ідеологія
Політична культура
Політична модернізація
Політична еліта
Політичне лідерство
Політичні партії
Нація
Геополітика
Політична теорія

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2053
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3702
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16705
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Держава
Бюрократія
Політичні режими
Політична ідеологія
Політична культура
Політична модернізація
Політична еліта
Політичне лідерство
Політичні партії
Нація
Геополітика
Політична теорія

PR-CY.ru Rambler's Top100