Суббота, 30.09.2023, 18:18

Юридична література


Головна » Файли » Реферати,курсові,контрольні » Теорія держави і права [ Додати матеріал ]


Законність і правопорядок (курсова робота, курсач)
   (43.2 Kb)

Зміст

Вступ

Розділ І. Суспільно-правова характеристика

законності

1.1  Поняття законності.

1.2  Принципи законності: поняття, зміст

1.3  Вимоги законності.

Розділ ІІ. Стислий аналіз інших правових явищ, які стосуються законності

2.1  Гарантії законності

2.2  Поняття правопорядку

2.3  Функції та принципи правопорядку

Розділ ІІІ. Роль держави в підтриманні законності та правопорядку в суспільстві

3.1  Державна дисципліна

Висновки

Список використаних джерел

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) А.А. Стародубцев. Організаційно-правові питання діяльності інспекції особо¬вого складу щодо зміцнення законності і ди¬сципліни в органах внутрішніх справ: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. - Харків, 1999. -185 с.
2) А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, «Державне управління» : Навч. посіб. ; За ред. А.Ф. Мель¬ник. -К.: Знання-Прес, 2003. -343 с.
3) Вісник Академії правових наук України №2(49).
4) В. Б. Авер'янов «Адміністративне право України». Ака¬демічний курс: Підруч.: У 2-х т.: Т.1. Загаль¬на частина /Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (го-лова). -К.: Вид-во «Юридична думка», 2004.
-584 с.
5)
В.М. Гарщук Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду в державному управлінні: Дис. докт. юрид. наук: 12.00.07 – Х., 2003 – 413 с. 
6) Л.М. Шестопалова «Теорія держави і права» : Навч.посіб. /упоряд. Л.М.Шестопалова . – К.: Прецедент , 2006. 197 с.
7) М.С. Кельман , О.Г. Мурашин. «Загальна теорія права». Київ , Кондор, 2006 р.  (1)
8) М.С Кельман М.С., О.Г. Мурашин, Н.М. Хома «Загальна теорія держави і права»: Підручник. – 3-тє видання , стереотипно – Львів: «Новий Світ – 2000»; 2007. – 584с. (2)
9) О.В. Зайчук, Н. М. Оніщенко «Теорія держави і права". Академічний курс: підручник  /За редакцією О. В. Зайчука , Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер , 2006. – 688 с.
10) О.Ф. Скакун.  «Теорія держави і права»: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. (та шо на ынет)
11) О.Ф. Скакун  «Теорія держави і права» (енциклопедичний курс) : Підручник.  – Харків : Еспада , 2006. – 776 с. (та что библиотека)
12) Теорія держави і права: Навч. посібник/ за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 2006 – 368 с.
13)  Ю.П. Битяк , В.М. Гаращук, О.В. Дьячен¬ко «Адміністративне право України» : Під¬ручник / та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. -К.: Юрінком Інтер, 2005. -544 с.
14) Ю.С. Шемшученко «Великий енциклопедичний юридичний словник» / За редакцією акад. НАН України. Ю.С. Шемшученка. − К.: ТОВ видавництво «Юридична думка», 2007. − 992 с.
15) Юридична Україна. Щомісячний правовий часопис.-9(57)/2007.Київський регіональний центр академії правових наук України. Видавець : СП «Юрінком Інтер»
Категорія: Теорія держави і права | Додав: The-law |

Переглядів: 10718 | Завантажень: 848 | Коментарі: 1   

Всього коментарів: 0

 

Категории раздела
Теорія держави і права [2]
Конституційне право [2]
Адміністративне право [0]
Кримінальне право [0]
Господарське право [0]
Цивільне право [0]
Інше [4]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2047
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3701
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16693
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [2]
Конституційне право [2]
Адміністративне право [0]
Кримінальне право [0]
Господарське право [0]
Цивільне право [0]
Інше [4]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100