Четверг, 30.11.2023, 20:31

Юридична література


Головна » Файли » Кодекси та коментарі » Науково-практичні коментарі [ Додати матеріал ]


Ярема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с.
   (825.9 Kb)
Метки: Скачать Ярема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с.  бесплатно | Ярема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с. завантажити безкоштовно |Ярема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с. Скачать Ярема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с. Скачать безкоштовноЯрема А. Г. - Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України:Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с. шпаргалки|

ЗМІСТ
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 35
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності З
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної
власності та права власності 6
Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності 7
Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності 8
Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності , 8
Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
власності 9
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 11
Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності..... 12
Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
власності 13
Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної
власності 13
Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам 14
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового
договору 16
Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений за замовленням 17
Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
власності 18
Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом 19
Глава 36
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
Стаття 433. Об'єкти авторського права...... 21
Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права 24
Стаття 435. Суб'єкти авторського права 26
Стаття 436. Співавторство 27
Стаття 437. Виникнення авторського права 29
Стаття 438. Особисті немайнові права автора 31
Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору 31
Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір 32
Стаття 441. Використання твору 33
Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ) 35
Стаття 443. Використання твору за згодою автора 37
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора 38
Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору .41
Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 41
Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 43
Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору 44
Глава 37
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)
Стаття 449. Об'єкти суміжних прав 45
Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав 45
Стаття 451. Виникнення суміжних прав 47
Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав 48
Стаття 453. Використання виконання 49
Стаття 454. Використання фонограми, відеограми 53
Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення 54
Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав 54
Глава 38
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
Стаття 457. Поняття наукового відкриття 55
Стаття 458. Право на наукове відкриття 56
853
Глава 39
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього 58
Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї 59
Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього 61
Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальноївласності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 61
Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 63
Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності навинахід, корисну модель, промисловий зразок 64
Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну мо-модель, промисловий зразок 68
Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності навинахід, корисну модель, промисловийзразок 70
Стаття 467. Правові наслідки припинення чинностівиключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,промисловий зразок 71
Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,промисловий зразок 72
Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власностіна винахід, корисну модель, промисловийзразок недійсними 72
Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
корисну модель, промисловий зразок. 73
Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності
на компонування інтегральної мікросхеми 77
Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності
на компонування інтегральної мікросхеми 79
Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 82
Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на ком-мпонувішня інтегральної мікросхеми 83
Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинностівиключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 84
Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 85
Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власностіна компонування інтегральної мікросхеми недійсними 85
Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми 86
Глава 41
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
пропозиції. , 87
Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції 88
Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності
на раціоналізаторську пропозицію 88
Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 90

Глава 40
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
Стаття 471. Придатність компонування інтегральноїмікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього 74
Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальноївласності на компонування інтегральноїмікросхеми 75
Глава 42
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на
сорт рослин, породу тварин 90
Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин 95

854
855
Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власностіна сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом 97
Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породутварин 99
Глава 43
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування 102
Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності
на комерційне найменування 105
Стаття 491. Припинення чинності майнових правінтелектуальної власності на комерційне найменування 106
Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності
на географічне зазначення 120
Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності
на географічне зазначення 122
Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення 125
Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення 126
Глава 46
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
Стаття 505. Поняття комерційної таємниці 127
Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності
на комерційну таємницю 131
Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами
державної влади 133
Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю 135

Глава 44
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
Стаття 492. Торговельна марка 106
Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності
на торговельну марку 109
Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної
власноссті на торговельну марку ПО
Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності
на торговельну марку 114
Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку 116
Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку 117
Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку 118
Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності
на торговельну марку недійсними 118
Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку 119
Глава 45
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 47
ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його
виникнення 136
Стаття 510. Сторони у зобов'язанні 141
Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні 143
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні 148
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора
у зобов'язанні 155
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні 159
Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не
допускається 161
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні 166
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні 167

$56
857
Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні 168
Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у
зобов'язанні 169
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні 170
Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні 174
Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора 174
Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою 175
Стаття 524. Валюта зобов'язання 175
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови
від зобов'язання 177
Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання 179
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами 180
Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою :.183
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами 188
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання 192
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання 200
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання 202
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання 204
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим
зобов'язанням 207
Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням 210
Стаття 536. Проценти 214
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу
в депозит нотаріуса 221
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання 223
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання 228
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому берутьучасть кілька кредиторів або кілька боржників 229
Стаття 541. Солідарне зобов'язання 230
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів 233
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників 234
Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний
обов'язок, на зворотну вимогу 234
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання 238
Глава 49
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання 250
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання 258
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання
зобов'язання 259
§ 2. Неустойка
Стаття 549. Поняття неустойки 264
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку 270
Стаття 551. Предмет неустойки 271
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки 275
§ 3. Порука
Стаття 553. Договір поруки 277
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання,
забезпеченого порукою 282
Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги 284
Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання 285
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання
зобов'язання боржником 286
Стаття 558. Оплата послуг поручителя 287
Стаття 559. Припинення поруки 289
§ 4. Гарантія
Стаття 560. Поняття гарантії 296
Стаття 561. Строк дії гарантії 299
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного
зобов'язання.... 300
Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником
зобов'язання, забезпеченого гарантією 301
Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги
кредитора 304
Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні
вимоги кредитора 305
Стаття 566. Обов'язок гаранта. „ 305

858
859
Статгя 567. Оплата послуг гаранта 306
Стаття 568. Припинення гарантії 306
Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника 308
§ 5. Завдаток
Статгя 570. Поняття завдатку 310
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком 313
§ 6. Застава
Стаття 572. Поняття застави .....315
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги 323
Стаття 574. Підстави виникнення застави 326
Стаття 575. Окремі види застав 363
Стаття 576. Предмет застави 362
Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави
та реєстрація застави 372
Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності 377
Стаття 579. Заміна предмета застави 378
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави 379
Стаття 581. Страхування предмета застави 379
Стаття 582. Оцінка предмета застави 380
Стаття 583. Сторони у договорі застави 381
Стаття 584. Зміст договору застави 386
Стаття 585. Момент виникнення права застави 390
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави 394
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави 397
Стаття 588. Наступна застава 398
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою 401
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави 407
Стаття 591. Реалізація предмета застави 413
Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою 433
Стаття 593. Припинення права застави 435
§ 7. Притриманім
Стаття 594. Право притримання 442
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у
себе 444
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор 444
Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор 445
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання - 461
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням 466
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням
відступного 469
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням 471
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. 477
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора 478
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю
сторін 480
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу 485
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі 486
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю
його виконання 487
Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної
особи 490
Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи 494
Глава 51
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 610. Порушення зобов'язання .....498
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання 505
Стаття 612. Прострочення боржника 510
Стаття 613. Прострочення кредитора 514
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання 517
Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання 537
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання
з вини кредитора 543
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності
за порушення зобов'язання .....544
Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб 551
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність... ....'. 552
Стаття 620= Правові наслідки невиконання обов'язкупередати річ, визначену індивідуальнимиознаками.. 554

860
861
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника 558
Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання
в натурі 559
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання 560
Стаття 624. Збитки і неустойка 621
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового
зобов'язання 624
РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Стаття 648. Договір та правові акти органів державноївлади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування „ 745
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів 746
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах,
конкурсах 748
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору 772
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з
істотною зміною обставин 794
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору 798
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору. 814
Перелік актів законодавства 818
Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
Стаття 626. Поняття та види договору 626
Стаття 627. Свобода договору , 639
Стаття 628. Зміст договору 656
Стаття 629. Обов'язковість договору 658
Стаття 630. Типові умови договору 658
Стаття 631. Строк договору 685
Стаття 632. Ціна 693
Стаття 633. Публічний договір 696
Стаття 634. Договір приєднання 701
Стаття 635. Попередній договір 704
Стаття 636. Договір на користь третьої особи 708
Стаття 637. Тлумачення умов договору» 711
Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Стаття 638. Укладення договору 713
Стаття 639. Форма договору 723
Стаття 640. Момент укладення договору 724
Стаття 641. Пропозиція укласти договір 735
Стаття 642. Прийняття пропозиції 739
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій
вказаний строкдля відповіді 740
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій
не вказаний строкдля відповіді 741
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка
одержана із запізненням 743
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах 744
Стаття 647. Місце укладення договору 745


Категорія: Науково-практичні коментарі | Додав: The-law |

Переглядів: 17155 | Завантажень: 1419 | Коментарі: 47   

Всього коментарів: 451 2 3 4 5 »
45 allegra grapefruit  
0
allegra name meaning

44 illimminoro  
0
San Diego: Greenhaven hot have cured, that that are looking ligne, marijuana in those with a debilitating medical condition. And that may mean, at times, that you patient, or transaction only a consider on either side of the argument. http://vaporizerworld.org/best-vaporizer/ - vaporizer This is something that will improve help and so, as date immune chest illness, and a heightened risk of lung infections.

43 ideagiova  
0
Тест

42 ProffDatdor  
0
На этом интернет-ресурсе вы можете смотреть зарубежные фильмы онлайн бесплатно и смс
http://butek.alfaspace.net/userinfo.php?uid=2580
лучшие фильмы фантастика онлайн бесплатно, смотреть онлайн фильм человек 4, смотреть онлайн турецкие фильмы, узбекский кино бесплатный онлайн, фильмы фантастика онлайн хорошее качество http://butek.alfaspace.net/userinfo.php?uid=2580 - бесплатные фильмы онлайн кровинушка, смотреть кино онлайн бесплатно прометей, смотреть онлайн бесплатно форсаж 5, фильмы онлайн бесплатно русские

41 steadesag  
0
[color=color_url - Welcome
company must receive prior approval depends upon the kind of insurance being written. The NRRA http://cgucar.konjiki.jp/sitemap.html - CGU car insurance quote Further your insurance career -- Search thousands of high-quality insurance jobs from top insurance http://withsr22.kaginawa.jp/index.html - Auto insurance with sr22 and Insurance Departments aims to modernize regulatory oversight of the financial services industry. http://aetnalife.masa-mune.jp/index.html - Aetna life insurance company online evidence of insurability
See you later

40 erenCoinaicle  
0
В новом онлайн кинотеатре вы можете смотреть лучшие фильмы онлайн без регистрации
http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088
hd 720 фильмы онлайн, фильм вспомнить все смотреть онлайн, бесплатное кино онлайн джон картер, кино онлайн без регистрации, смотреть фильмы онлайн бесплатно сериалы http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088 - смотреть бесплатно онлайн фильм новый, кино hd онлайн, смотреть онлайн кино история, кино онлайн индия

39 erenCoinaicle  
0
В данном кинотеатре вы имеете возможность смотреть лучшие зарубежные фильмы онлайн бесплатно
http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088
кино фэнтези смотреть онлайн, бесплатное кино смотреть онлайн, кино онлайн для мегалайн, фильмы онлайн бесплатно порно, фильмы онлайн смотреть кино онлайн бесплатные фильмы http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088 - лунтик смотреть онлайн бесплатно, ютуб фильмы онлайн, русская наследница смотреть фильм онлайн, индийское кино онлайн бесплатно

38 erenCoinaicle  
0
На нашем веб-сайте вы имеете возможность смотреть русские фильмы онлайн бесплатно и смс
http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088
смотреть фильмы онлайн бесплатно без регистрации, смотреть фильм онлайн обитель зла, мир кино смотреть онлайн бесплатно, великолепный век онлайн бесплатное кино, кино онлайн смотреть бесплатно титаны http://www.migrator.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=18088 - призрачный гонщик 2 смотреть онлайн, другое кино онлайн, онлайн смотреть кино бесплатное неудержимые, смотреть кино онлайн великолепный век

37 Hafteeque  
0
Привет, купить
21-ую Волгу,
машина находится в Витебске, здесь можете посмотреть эффектные фото, http://rudnya.smo.slando.ru/obyavlenie/prodaetsya-volga-gaz-21-1960-ID5pR6z.html - - Волга ГАЗ 21 купить") - состояние отличное!

36 ralvavyhima  
0
– Программисты со стажем профессионально и гарантированно по новейшей системе предоставляют услуги по взлому анкет vkontakte, odnoklassniki, сайтов знакомств, электронной почты и так далее.
– Также помогут вам вернуть забытый пароль либо взломанную анкету. Никаких предоплат! Оплата после предоставления вам доказательств выполненной работы!
– Доказательства любые: скриншоты, пересылка сообщений и многое другое!!
– Пароль остаётся прежним! Соблюдается полная анонимность и конфиденциально сть!
– Срок выполнения вашего заказа –——- от 20 минут! Обман полностью исключён!!

– Заказы принимаются в аську 637115037


взлому почты -Заказы принимаются в аську 637115037

1-10 11-20 21-30 31-40 41-45

 

Категории раздела
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2053
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3702
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16705
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100