Суббота, 30.09.2023, 18:43
Головна » Файли » Кодекси та коментарі » Науково-практичні коментарі [ Додати матеріал ]У нас ви можете скачати безкоштовнонауково-практичний коментар Цивільного кодексу(від 16 січня 2003 р.)
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 10860 | Загрузок: 3262 | Добавил: The-law | Дата: 09.04.2010 |

У нас ви можете скачати безкоштовно науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид, доповн. та переробл./ За ред. М.І. Мельники, М.І. Хавронюка. К.: Юридична думка, 2007р.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 23714 | Загрузок: 8365 | Добавил: The-law | Дата: 09.04.2010 |

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар; За заг. ред. В. В.  Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре”, 2003. — 1196 с

Пропонований коментар підготовлено викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р., а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших правоохоронних органів, ад­вокатів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями кримінально-нравової охорони людини, суспільства, держави.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 24280 | Загрузок: 5593 | Добавил: The-law | Дата: 09.04.2010 |

Видання містить доктринальне тлумачення всіх положень Земельного кодексу, що сприятиме правильному й ефективному його застосуванню у сфері землекористування.Коментар підготовлений провідними правознавцями України — фахівцями у галузі земельного права. Буде корисний для студентів, викладачів і науковців, працівників аграрного сектора, органів виконав- чої влади і місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться питаннями земельних відносин.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 68210 | Загрузок: 2801 | Добавил: The-law | Дата: 09.04.2010 |

Земельний кодекс України. Коментар.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 10600 | Загрузок: 1552 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Ярема А. Г.Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 17139 | Загрузок: 1419 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України (Кравчук, Угриновська)
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 8593 | Загрузок: 1989 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

У роботі докладно викладено основні нормативні положення сучасного кримінального процесу України, проаналізовано су­часний стан кримінально-процесуального законодавства, розгля­нуто проблеми кримінально-процесуальної науки та практики судочинства.
Розрахована на слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів, дізна­вачів, інших практичних працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та адвокатури, співробітників СБУ та податко­вої міліції, студентів, слухачів і курсантів вищих юридичних на­вчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Правознав­ство" та "Правоохоронна діяльність".
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 11687 | Загрузок: 2480 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Редакційна колегія:
Г.Л. Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов (голова редколегії), І.Г. Побірчен-ко, Д.М. Притика, В.В. Хахулін, Ю.С. Шемшученко, В.С. Щербина, О.І. Ющик.

Рецензенти:
доктор юридичних наук професор А.Г. Бобкова, зав. кафедрою господарського права До­нецького національного університету;
доктор економічних наук В.Н. Василенко, заст. директора Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 4667 | Загрузок: 1481 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

У науково-практичному коментарі роз'яснюються норми Криміналь­но-виконавчого кодексу України, даються доктринальні тлумачення та доповнення до них з широким використанням практичних рекомендацій, а також висвітлюється ряд питань, котрі виникають при практичному за­стосуванні вказаних норм.
Видання розраховане на правозахисників, працівників органів і установ виконання покарань, прокуратури, суду, інших правоохоронних органів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями ви­конання покарань.
Науково-практичні коментарі | Просмотров: 64280 | Загрузок: 4806 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |


1-10 11-18

Скачати безкоштовно юридичну літературу  Науково-практичні коментарі
Скачать бесплатно юридическую литературу  Науково-практичні коментарі


Категории раздела
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2047
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3701
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16693
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100