Четверг, 30.11.2023, 20:27

Юридична література


Головна » Файли » Кодекси та коментарі » Науково-практичні коментарі [ Додати матеріал ]


Науково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с.
   (341.5 Kb)
Метки: Скачать Науково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с.  бесплатно | Науково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с. завантажити безкоштовно |Науково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с. Скачать Науково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с. Скачать безкоштовноНауково-практичний коментар до земельного кодексу — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 600 с. шпаргалки|

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА......8
Глава 1. Основні положення..
Стаття 1, Земля — основне національне багатство
Стаття 2, Земельні відносини.
Стаття 3. Регулювання земельних відносин.
Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання....... м
Стаття 5. Принципи земельного законодавства....22
Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин...,......26
Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин.......,..26
Стаття 7. Повноваження Верховної Ряди Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин....27
Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин26
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин......80
Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин82
Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин.82
Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин..«88
Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин.......86
Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин86
Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин.......86
Стаття 15. Повноваження центрального органу, виконавчої влади з питань земельних, ресурсів у галузі земельних відносин....38
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин89
Стаття 17. Повноваження державних місцевих адміністрацій у галузі земельних відносин....
РОЗДІЛ П. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ.
Глава 4. Склад та цільове призначення земель України....42
Стаття 18. Склад земель.
Стаття 19. Категорії земель.
Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель..46
Стаття 21'. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель....48
592
Глава 5- Землі сільськогосподарського призначення 
Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання
Стаття 28. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення
Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організації........,...
Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. установ та організацій...«.......
Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами..
Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств.
Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств.. 67
Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій........69
Стаття ЗО. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств........70
Стаття 31. Землі фермерського господарства.......72
Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств.........74
Стаття 88. Земельні ділянки особистих селянських господарств...76
Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби....76
Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва.....76
Стаття 36. Земельні ділянки для городництва.....80
Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю.... 62
Глава 6. Землі житлової та громадської забудови....83
Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови........ 83
Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови......86
Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва.89
Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів.. 98
Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків........96
Глава 7. Землі природно-ааповідяого фонду та іншого природоохоронного призначення......10"
Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду...100
Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду...Ю2
Стаття 46. Використання земель природно-заповідного фонду104
593
Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання......... Юб
Глава 8. Землі оздоровчого призначення.... 
Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення........ 109
Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначенняіц
Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення.....113
Глава 9. Землі рекреаційного призначення.115
Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення.....115
Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення...117
Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення...;......120
Глава 10. Землі 'історико-культурного призначення.........124
Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення.........:124
Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення..-........126
Глава 11. Землі лісового фонду........129
Стаття 65. Визначення земель лісового фонду 129
Стаття 56. Власність на землі лісового фонду....131
Стаття 57. Використання земель лісового фонду134
Глава 12. Землі водного фонду........138
Стаття 58. Склад земель водного фонду..138
Стаття 59. Право на землі водного фонду .........142
Стаття 60. Прибережні захисні смуги.....145
Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок,
навколо водойм та на островах.... 146
Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах......148
Стаття 63. Смуги відведення.......160
Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів.........161
Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.........153
Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту,
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення ....153
Стаття 66. Землі промисловості...*56
Стаття 67. Землі транспорту....... 160
Стаття 68. Землі залізничного транспорту........164
Стаття 69. Землі морського транспорту..168
Стаття 70. Землі річкового транспорту...169
Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства......*
Стаття 72. Землі авіаційного транспорту178
Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту....181
Стаття 74; Землі міського електротранспорту....183
Стаття 75. Землі зв'язку.........
Стаття 76. Землі енергетичної системи.........196
Стаття 77. Землі оборони...*....... 19'
594
РОЗДІЛ 111. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 20о
Глава 14. Право власності вв землю.....
Стаття 78. Зміст права власності аа землю....
'Стаття 70. Земельна ділянка як об'єкт права власності...
Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю......... 20?
Стаття 81. Право власності на землю громадян ...------....... 20В
Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 212
Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад.......214
Стаття 84. Право власності яа землю держави..218
Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав.........220
Стаття 86. Спільна власність на землю...221
Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.....223
Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній
частковій власності224
Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.....226
Стаття 90. Права власників земельних ділянок.229
Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок.....281
Глава 16. Право користування землею.......233
Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою.....233
Стаття 93. Право оренди земельної ділянки......285
Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку.... 239
Стаття 95. Права землекористувачів...... 241
Стаття 96. Обов'язки землекористувачів.244
Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи. 247
Глава 16. Право земельного сервітуту........251
Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту..... 251
Стаття 99. Види права земельного сервітуту.....258
Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів........ 255
Стаття 101. Дія земельного сервітуту.....257
Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту.......259
Глава 17. Добросусідство.......260
Стаття 103. Зміст добросусідства. 260
Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку....... 262
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельку ділянку гілок 1 коренів дерев......263
Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж264
Стаття 107, Відновлення меж......265
Стаття 108. Спільне використання межових споруд.....267
Стаття 109. Використання дерев, які стоять вв межі земельних ділянок268
Глава 18. Обмеження прав на землю 269
Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку..... 269
Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку....... 270
Стаття 112. Охоронні зони.........274
Стаття 118. Зони санітарної охорони....»« 284
Стаття 114. Санітарно-захисяі зони....——.......290
Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель ..
595
РОЗДІЛ IV. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ.....295
Глава 19. Набуття права ва землю громадянами та юридичними особами......—....295
Стаття 116. Підстави набуття права на землю». 295
Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок-
комунальної власності у державну власність.....303
Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.. 306
Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (вабувальна давність) 815
Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду318 
Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. 322
Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування......... 826
Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.........381
Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду......336
Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою........840
Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку342
Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.........345
Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.....> 845
Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам
та юридичним особам.......846
Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам,
іноземним юридичним особам....849
Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення852
Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод...... 354
Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки....855
Стаття 133. Застава земельних ділянок.856
Глава 21. Продаж земельних ділянок па конкурентних засадах.. 857
Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах........357
Стаття 185. Земельні торги.........858
596
Стаття 186. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах 150
Стаття 187. Оголошення про проведення земельних торгів........303
Стаття 188. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися..365
Стаття 189. Відчуженая земельних ділянок за рішенням суду..866
Глава 22. Припинення прав ва землю........868
Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 868
Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою........870
Стаття 142. Добровільна відмова від орава власності або права постійного користування земельною ділянкою........373
Стаття 148. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку.876
Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються
з порушенням земельного законодавства877
Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка
не може належати на праві власності.....380
Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб .......—382
Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.....».......»... 884
Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки....,. 386
Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок..... 887
Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення... 892
Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок....894
РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ.. 401
Глава 28. Захист прав на землю........,....... 401
Стаття 162. Способи захисту прав на земельні ділянки....401
Стаття 153. Гарантії права власності ва земельну ділянку.......403
Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.404
Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок..... 407
Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам...- 406
Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.408
Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.413
597
Глава 26. Вирішеная земельних спорів,.....417
Стаття 168. Органи, що вирішують земельні спори......417
Огаття 169. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади з питань земельних ресурсів..420
Стаття 160. Права і обов'язки сторін прн розгляді земельних спорів....422
Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого
самоврядування щодо земельних спорів..424
РОЗДІЛ VI. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ......427
Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель....... 427
Стаття 162. Поняття охорони земель......427
Стаття 168. Завдання охорони земель..... 480
Стаття 164. Зміст охорони земель 481
Стаття 166. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів......486
Стаття 166. Рекультивація порушених земель... 440
Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.442
Стаття 168. Охорона ґрунтів.......444
Глава 27. Використання техногенно забруднених земель.446
Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель...446
Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення.......448
Глава 28. Консервація земель 460
Стаття 171. Деградовані 1 малопродуктивні землі........ 460
Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель. 452
РОЗДІЛ VII. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ....464
Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.......464
Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах......464
Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень........ 466
Стаття 176. Порядок встановлення 1 зміни меж адміністративно-територіальних утворень.........467
Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень...458
Глава 80. Планування використання земель.........469
Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель..469
Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель..463
Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель465
Стаття 180. Зонування земель.....468
Глава 31. Землеустрій;.470
Стаття 181. Поняття землеустрою.;«......470
598
Стаття 182. Мата землеустрою.....-іті
Стаття 188. Завдання землеустрою.........478
Стаття 184. Зміст землеустрою......,.......476
Стаття 186. Організація та порядок здійснення землеустрою 482
Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації....483
Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель........ 486
Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель486
Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель487
Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель....490
Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель.... 491
Глава 88. Моніторинг земель.»......— 494
Стаття 191. Призначення моніторингу земель... 494
Стаття 192. Завдання моніторингу земель......... 490
Глава 84. Державний земельний кадастр..497
Стаття 198. Визначення державного земельного кадастру......497
Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру......499
Стаття 196. Завдання ведення державного земельного кадастру.....601
Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру.........604
Стаття 197. Кадастрове зонування......... 607
Стаття 196. Кадастрові зйомки.........ш......... 609
Стаття 199. Бонітування ґрунтів.....і..... 613
Стаття 200. Економічна оцінка земель...616
Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок619
Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок...626
Стаття 208. Облік кількості та якості земель....631
Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру......... 684
Глава 36. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель..... 688
Стаття 206. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.688
Стаття 206. Плата за землю........540
Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва......641
Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва .... 641
Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва646
Стаття 209. Використання коштів» які надходять у порядку Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва548
599
РОЗДІЛ УПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА... 561
Глава 37. Відповідальність ва порушення земельного законодавства...551
Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок.551
Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства..552
Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. 555
РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.558
РОЗДІЛ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ......573


Категорія: Науково-практичні коментарі | Додав: The-law |

Переглядів: 10624 | Завантажень: 1552 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 1
1 Heckfy  
0
uuuuuuu

 

Категории раздела
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2053
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3702
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16705
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Науково-практичні коментарі [18]
Конституційні акти [3]
Кодекси [15]
Статути [13]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100