Четверг, 13.06.2024, 12:41

Головна » Файли [ Додати матеріал ]


    Пропонований курс лекцій підготований зідно із Законом України "Про Нотаріат" та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюється суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, заальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.
    Для студентів спеціаьності "Правознавство" ВНЗ
Нотаріат в Україні | Просмотров: 13983 | Загрузок: 3626 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.
Юридична деонтологія | Просмотров: 22131 | Загрузок: 5913 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Навчальне видання Галина Олександрівна ЦИРФА ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ
Навчальний посібник для дистанційного навчання
За редакцією Ніни Іванівни Клименко Літературний редактор А.А. Урбан Комп'ютерний набір автора Комп'ютерна верстка Г.В. Товстоноженко
Оригінал-макет виготовлений у видавничо-друкарському комплексі Університету "України"
Підписано до друку 13.05.04. Формат 60х84'/^. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 13,25. Обл. ви/:,, арк. 14,6. Гарнітура иКгаіпіап ТехІВооІ<. Завод №2. Наклад 2200 прим.
Віддруковано з готових плівок на ТОЕ$ "Джулія", м. Київ, вул. В. Василевської 27/29. Тел.: 211-85-62, 206-47-73 Поштова адреса: 04116, м. Київ, а/я 71
Юридична деонтологія | Просмотров: 11543 | Загрузок: 2999 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилі­стики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 21423 | Загрузок: 6130 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки
та проголошення переконуючої промови та на формування умінь і навичок публічних виступів.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 11604 | Загрузок: 2808 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Збірка містить теоретичні й практичні матеріали для тих, хто прагне навчитися публічних
дебатів, хто навчає цього інших, хто керує дебатними клубами або планує розпочати цю справу.
Посібник створено під час роботи з координації програми "Дебати” в Україні впродовж 2002–
2003 років працівниками благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство”. Її
адресовано вчителям, керівникам дебатних і дискусійних клубів, усім, хто бажає навчитися
виступати публічно.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 5374 | Загрузок: 907 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

До посібника включено теоретичні матеріали з основ мистецтва полеміки, практикуми та тексти для самостійного аналізу, що допоможуть студентам, особливо юристам, сформувати практичні навички та вміння успішної комунікації. Курс еристики апробований у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, Інституті післядипломної освіти, Інституті адвокатури та інших вищих навчальних закладах. Розрахований на студентів юридичних і гуманітарних факультетів, а також на широке коло спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з
впливом на людей завдяки спілкуванню, зокрема, полеміці: політиків, педагогів, журналістів, менеджерів тощо.
Ораторське мистецтво | Просмотров: 9737 | Загрузок: 1781 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

    На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфолоії та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник.
    Підручник призначений для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ
Латинська мова | Просмотров: 8801 | Загрузок: 1830 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

(Автор невідомий)
Логіка | Просмотров: 9316 | Загрузок: 1631 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи математичної (символічної) логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спеціальностей. Основна мета навчального курсу — ознайомити студентів з операціями правильного мислення, навчити їх використовувати теоретичні знання на практиці.
Вміння логічно мислити й чітко висловлювати свої думки — це ознака не лише загальної, а й професійної освіченості спеціаліста. Логічна культура є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, управлінця, науковця.
Логіка | Просмотров: 8125 | Загрузок: 3163 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

1-10 11-20 21-30 31-40 ... 241-250 251-258

Скачати безкоштовно юридичну літературу
Скачать бесплатно юридическую литературу


Категории раздела
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

PR-CY.ru Rambler's Top100