Четверг, 13.06.2024, 14:18
Головна » Файли » Підручники та посібники » Юридична деонтологія [ Додати матеріал ]У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.
Юридична деонтологія | Просмотров: 22131 | Загрузок: 5913 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Навчальне видання Галина Олександрівна ЦИРФА ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ
Навчальний посібник для дистанційного навчання
За редакцією Ніни Іванівни Клименко Літературний редактор А.А. Урбан Комп'ютерний набір автора Комп'ютерна верстка Г.В. Товстоноженко
Оригінал-макет виготовлений у видавничо-друкарському комплексі Університету "України"
Підписано до друку 13.05.04. Формат 60х84'/^. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 13,25. Обл. ви/:,, арк. 14,6. Гарнітура иКгаіпіап ТехІВооІ<. Завод №2. Наклад 2200 прим.
Віддруковано з готових плівок на ТОЕ$ "Джулія", м. Київ, вул. В. Василевської 27/29. Тел.: 211-85-62, 206-47-73 Поштова адреса: 04116, м. Київ, а/я 71
Юридична деонтологія | Просмотров: 11543 | Загрузок: 2999 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюється предмет і об'єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук: описуються основні юридичні спеіальності, система юридичної діяльності, її поняття та види. НАводяться складові профессійної культури юриста.
Юридична деонтологія | Просмотров: 8672 | Загрузок: 2559 | Добавил: The-law | Дата: 14.03.2010 |
Скачати безкоштовно юридичну літературу  Юридична деонтологія
Скачать бесплатно юридическую литературу  Юридична деонтологія


Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100