Четверг, 18.07.2024, 08:01

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Юридична деонтологія [ Додати матеріал ]


Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с.
   (641.5 Kb)
Метки: Скачать Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с.  бесплатно | Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с. завантажити безкоштовно |Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с. Скачать Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с. Скачать безкоштовноЦирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб./За ред. Н.І.Клименко - К.: (Університет “Україна”), 2005 - 210 с. шпаргалки|

Навчальне видання Галина Олександрівна ЦИРФА ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

Навчальний посібник для дистанційного навчання

За редакцією Ніни Іванівни Клименко Літературний редактор А.А. Урбан Комп'ютерний набір автора Комп'ютерна верстка Г.В. Товстоноженко

Оригінал-макет виготовлений у видавничо-друкарському комплексі Університету "України"

Підписано до друку 13.05.04. Формат 60х84'/^. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 13,25. Обл. ви/:,, арк. 14,6. Гарнітура иКгаіпіап ТехІВооІ<. Завод №2. Наклад 2200 прим.

Віддруковано з готових плівок на ТОЕ$ "Джулія", м. Київ, вул. В. Василевської 27/29. Тел.: 211-85-62, 206-47-73 Поштова адреса: 04116, м. Київ, а/я 71Зміст

 1. ВСТУП

 2. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ
 3. Логіко-змістона схема курсу "Юридична деонтологія
 4. Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи
 5. РІВЕНЬ І
 6. Тематика модулів
 7. Зміст модулів рівня 1 і рекомендована література для вивчення матеріалу
 8. Курсові завдання до модулів рівня 1
 9. Матеріали для вивчення модулів рівня 1
 10. МОДУЛЬ 1. Природа юридичної деонтології та її розвиток, як науки і навчальної дисципліни
 11. МОДУЛЬ 2. Предмет, метод та структура "Юридичної деонтології
 12. МОДУЛЬ 3. Принципи, функції та джерела юридичної деонтології
 13. МОДУЛЬ 4. Вплив юридичної деонтології на формування деонтологічних нормативів у майбутнього юриста
 14. Тест-тренінг до рівня 1
 15. Додаток до рівня 1
 16. РІВЕНЬ 2
 17. БЛОК 1. Юрист, громадянське суспільство і держава
 18. Тематика модулів
 19. Зміст модулів рівня 2 і рекомендована література для вивчення матеріалу
 20. Курсові завдання до модулів до рівня 2
 21. Матеріали для вивчення модулів рівня 2
 22. МОДУЛЬ 1. Юридична професія і соціальне призначення юриста в громадянському суспільстві та правовій державі
 23. МОДУЛЬ 2. Соціалізація юриста, юридична діяльність та система юридичної діяльності
 24. МОДУЛЬ 3. Соціальне регулювання юридичної практичної діяльності
 25. МОДУЛЬ 4. Правове (державне) регулювання професійної юридичної діяльності та основні види юридичної практики
 26. Тест-тренінг до рівня 2
 27. Додаток до рівня 2
 28. РІВЕНЬ 3
 29. БЛОК 1. Фактора формування духовно-національної свідомості юриста
 30. Тематика модулів
 31. Зміст модулів блоку 1 і рекомендована література для вивчення матеріалу
 32. Курсові завдання до блокуі рівня 3
 33. Матеріали для вивчення до модулів блокуі рівня 3
 34. МОДУЛЬ 1. Духовна культура юриста
 35. МОДУЛЬ 2. Національна культура юриста
 36. МОДУЛЬ 3. Політична культура юриста
 37. Додаток до модулів блоку 1 рівня 3
 38. БЛОК 2. Фактори формування морально-правової свідомості юриста
 39. Тематика модулів
 40. Зміст модулів блоку 2 і рекомендована література для вивчення матеріалів
 41. Курсові завдання до модулів блоку 2 рівня 3
 42. Матеріали для вивчення модулів блоку 2 рівня 3
 43. МОДУЛЬ 1. Моральна культура юриста
 44. МОДУЛЬ 2. Правова культура юриста
 45. Додаток до модулів блоку 2 рівня 3
 46. БЛОК 3. Фактори формування ефективної професійної діяльності юриста
 47. Тематика модулів
 48. Зміст модулів блоку 3 і рекомендована література для вивчення матеріалу
 49. Курсові завдання до модулів блоку 3 рівня 3
 50. Матеріали для вивчення до модулів блоку 3 рівня 3
 51. МОДУЛЬ 1. Фактори формування професійної свідомості юриста
 52. МОДУЛЬ 2. Значення та вплив деонтологічної правосвідомості на розвиток і формування професійної культури юриста
 53. МОДУЛЬ 3. Службовий обов'язок юриста та професіограми юридичних професій
 54. Тест-тернінг до рівня 3
 55. Додаток до блоку 3 рівня 3
 56. Додаткові матеріали до посібника


Категорія: Юридична деонтологія | Додав: The-law |

Переглядів: 11555 | Завантажень: 3000 | Коментарі: 2   

Всього коментарів: 1
1 Наталья  
0
Супер

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100