Четверг, 13.06.2024, 12:25

Головна » Файли » Підручники та посібники [ Додати матеріал ]


    Дане видання містить навчальний курс нової галузі українського правознавства-«Місцеве самоврядування в Україні».Автори розглядають основні засади місцевого самоврядування (му­ніципального права) на основі аналізу сучасного законодавства, широко використовують історико-правовий і порівняльний методи.
    Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів. Буде корисним для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, практичних працівників державних органів і органів місцевого самовря­дування, політологів і політиків.
Державне будівництво | Просмотров: 18818 | Загрузок: 3714 | Добавил: The-law | Дата: 03.06.2010 |

Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід К.: "ЗАПОВІТ", 1997. - 188 с.

Посібник "Місцеве самоврядування: світовий та український досвід" є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут викладені основні проблеми, що стоять перед місцевим самоврядуванням не залежно від країни чи системи самоврядування, а також аналізується досвід становлення місцевого самоврядування в Україні в історичній перспективі. Посібник може бути корисним для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, практичних працівників органів місцевого самоврядування, студентів юридичних факультетів, політологів та політиків.
Державне будівництво | Просмотров: 14520 | Загрузок: 1796 | Добавил: The-law | Дата: 31.05.2010 |

ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Основи правознавства | Просмотров: 54362 | Загрузок: 16727 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

    Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко,  Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.
    Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
    Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.
Основи правознавства | Просмотров: 19149 | Загрузок: 4743 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юри-К 82    дичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право, 2006. - 256 с.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 19174 | Загрузок: 5853 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Видання навчального посібника "Кримінально-виконавче право України" (Загальна та Особлива частини) зумовлено по­требою викладання цієї галузі права в якісно нових соціально-політичних, економічних і правових умовах, що склалися в Україні після 1991 р.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 13837 | Загрузок: 2826 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Підручник складається з Загальної і Особливої частин. У Загальній час­тині розкривається історія розвитку кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється питання правового регулювання у виконанні покарань! засто­суванні заходів виховного впливу, характеризуються кримінально-правові відносини і правове становище засуджених. В Особливій частині підручника йдеться про порядок і умови виконання і відбування таких видів кримінального покарання, як позбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі, направ­лення до дисциплінарного батальйону та ін;
Для студентів,аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних
закладів.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 8738 | Загрузок: 1951 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Курс кримінально-виконавчого права України: К93   Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, |В.Б. Василець|; За заг. ред. О.М. Джужи. — К: Юрінком Інтер, 2000. — 304 с.
У навчальному посібнику на підставі діючих норм, практики виконання покарань, вжиття заходів виховного впливу, нових теоретичних підходів, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства розглядаються проблеми Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого права країни.
Розрахований на студентів, слухачів та курсантів, викладачів \ спеціальних юридичних вищих да середніх навчальних закладів, ; науковців і практичних працівників системи виконання покарань.
Кримінально-виконавче право | Просмотров: 7047 | Загрузок: 1264 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

    Пропонований курс лекцій підготований зідно із Законом України "Про Нотаріат" та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюється суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, заальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.
    Для студентів спеціаьності "Правознавство" ВНЗ
Нотаріат в Україні | Просмотров: 13983 | Загрузок: 3626 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.
Юридична деонтологія | Просмотров: 22131 | Загрузок: 5913 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

1-10 11-20 21-30 ... 121-130 131-137

Скачати безкоштовно юридичну літературу  Підручники та посібники
Скачать бесплатно юридическую литературу 
Підручники та посібники

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

PR-CY.ru Rambler's Top100