Вторник, 28.05.2024, 23:31

Головна » Файли [ Додати матеріал ]


У монографії викладено основні засади політичної  науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, встановлення політології як навчальної та практичної дисципліни.
Може бути використана при підотовці фахівців з базовою (бакалавр) та повною (спеціаліст, магістр) вищою освітою з усіх спеціальностей.
Політологія | Просмотров: 18029 | Загрузок: 5415 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Підручник ставить за мету ознайомити студентів5юристів з країно5
знавчою термінологією України, Великої Британії, США – про державний
устрій цих країн, політичні партії, виборчі системи, правові системи, си5
стему судочинства. У підручнику міститься матеріал про право Європей5
ського Союзу, права людини, міжнародне право, конституційне право,
трудове право.
Підручник призначений для студентів І–ІІІ курсів юридичних спе5
ціальностей вищих навчальних закладів.
Англійська мова | Просмотров: 11690 | Загрузок: 7411 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Підручник побудований за сучасними, науково обґрунтованими принципами навчання,
що враховують динаміку розвитку навичок і вмінь взагалі та перекладацьких навичок і
вмінь зокрема. Форма та зміст більшості вправ відповідають тесту First Certificate English
в батареї Кембріджських тестів. Залучені новітні дані сучасних словників та інші
першоджерела високої якості. Вперше в практиці видавництва навчально-методичних
матеріалів для підготовки юристів-міжнародників зроблено чіткий акцент на структуру
Міністерства закордонних справ України. Систематично вводиться і опрацьовується від-
повідна термінологічна лексика. Тексти підручника розширюють фонові знання майбутніх
юристів-міжнародників і надають цікавий матеріал для розвитку творчих компонентів
мовленнєвої діяльності.
Англійська мова | Просмотров: 8870 | Загрузок: 8744 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Посібник складається з 12 розділів. Кожний розділ містить базовий текст юридичного спрямування, активну лексику до нього, додаткові тексти і лексичні вправи для закріплення прочитаного матеріалу та засвоєння юридичних термінів. Також наводяться діалоги, гумористичні історії та ситуації для обговорення, що допомагає студентам виробити навички розмовної мови.
Матеріали дібрано відповідно до програм з ділової англійської мови для судентів юридичних факультетів ВНЗ України.
Англійська мова | Просмотров: 10447 | Загрузок: 2484 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, сту-
дентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть удосконалити
власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.
Англійська мова | Просмотров: 8447 | Загрузок: 4725 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, за-
безпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною терміно-
логією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних
тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до
переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту по-
сібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.
Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, сту-
дентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити
власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.
Англійська мова | Просмотров: 12024 | Загрузок: 8870 | Добавил: The-law | Дата: 16.05.2010 |

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов’язаних з системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та агентств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації)...
Англійська мова | Просмотров: 6123 | Загрузок: 3783 | Добавил: The-law | Дата: 15.05.2010 |

Довідник укладено за матеріалами української преси, радіо- та телепередач,
наукових текстів, публічних виступів урядовців та політиків. До неприродних
для української мови словосполучень, прийменникових конструкцій,
невиправданих канцеляризмів тощо подано питомі українські вислови.
Словничок-довідник розрахований на широке коло читачів.
Українська мова | Просмотров: 6077 | Загрузок: 633 | Добавил: The-law | Дата: 15.05.2010 |

Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто прагне вдосконалити свої знання з української мови.
Українська мова | Просмотров: 15941 | Загрузок: 4791 | Добавил: The-law | Дата: 15.05.2010 |

    У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо.

    Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб подати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу соціології.
Соціологія | Просмотров: 9853 | Загрузок: 1822 | Добавил: The-law | Дата: 14.05.2010 |

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 241-250 251-258

Скачати безкоштовно юридичну літературу
Скачать бесплатно юридическую литературу


Категории раздела
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Кодекси та коментарі [49]
Законодавство України
Підручники та посібники [137]
Юридична література
Зразки документів [46]
Шаблони договорів та заяв
Інші підручники [18]
З неправових дисциплін
Реферати,курсові,контрольні [8]
Безкоштовно

PR-CY.ru Rambler's Top100