Четверг, 08.06.2023, 08:49

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Кримінально-виконавче право [ Додати матеріал ]


Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік
   (658.4 Kb)
Метки: Скачать Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік  бесплатно | Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік завантажити безкоштовно |Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік Скачать Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік Скачать безкоштовноКримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) К.: "Юрінком Інтер" 2002 рік шпаргалки|

Видання навчального посібника "Кримінально-виконавче право України" (Загальна та Особлива частини) зумовлено по­требою викладання цієї галузі права в якісно нових соціально-політичних, економічних і правових умовах, що склалися в Україні після 1991 р.

Зміст

Вступ              З
Загальна частина
Глава І
Кримінально-виконавча політика України.
Кримінально-виконавче право          7
§ 1. Поняття та зміст кримінальне-виконавчої
політики України        7
§ 2. Кримінальне-виконавче право: предмет і метод правового
регулювання, система норм і принципів            16
§ 3. Норми та джерела кримінальне-виконавчого права ....    26
§ 4. Зміст і особливості кримінально-виконавчих
правовідносин        ЗО
§ 5. Наука та курс кримінально-виконавчого права        33
Література        35
Глава II
Історія кримінально-виконавчої системи
і законодавства України    37
§ 1. Загальна характеристика періодів становлення
та розвитку кримінально-виконавчої системи
і законодавства України        37
§ 2. Кримінально-виконавча система карального
(допенітенціарного) періоду        42
§ 3. Кримінально-виконавча система і законодавство
філантропічного періоду    49
§ 4. Кримінально-виконавча система і законодавство
політичного періоду        56
Література    72
Глава III
Установи і органи виконання покарань    74
§ 1. Поняття виконання (відбування) покарання    74
§ 2. Призначення та види установ і органів виконання
покарань    77
§ 3. Державний департамент України з питань виконання
покарань    83
442
§ 4. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю    ...    87
Література        90
Глава IV
Правовий статус засуджених в Україні          91
§ 1. Загальна характеристика правового статусу осіб,
які відбувають покарання    91
§ 2. Зміст правового статусу засуджених        96
§ 3. Закріплення в законодавстві правового статусу
засуджених    100
§ 4. Права, законні інтереси та обов'язки засуджених
до позбавлення волі    104
Література    111
Глава V
Контроль за діяльністю установ і органів
виконання покарань    112
§ 1. Поняття і соціально-правове призначення контролю
за діяльністю установ і органів виконання покарань         112
§ 2. Парламентський контроль за діяльністю установ
і органів виконання покарань    114
§ 3. Прокурорський нагляд за діяльністю установ
і органів виконання покарань    116
§ 4. Судовий контроль за діяльністю установ і органів
виконання покарань    120
Література        123
Глава VI
Участь громадськості в діяльності установ
і органів виконання покарань    125
§ 1. Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності
установ і органів виконання покарань    125
§ 2. Участь спостережних комісій і служб у справах
неповнолітніх в діяльності установ і органів виконання
покарань    128
§ 3. Традиційні форми участі громадськості в діяльності
установ і органів кримінально-виконавчої системи    133
Література    137
443
Глава VII
Міжнародне співробітництво з пенітенціарних проблем
і виконання покарань у зарубіжних країнах    138
§ 1. Становлення зарубіжних пенітенціарних систем    138
§ 2. Особливості виконання покарань у країнах з розвиненою
економікою    141
§ 3. Особливості виконання покарань у республіках колишнього
СРСР    147
§ 4. Міжнародне співробітництво з проблем виконання
покарань    152
§ 5. Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими    . 161
Література    163
Особлива частина
Глава VIII
Позбавлення волі та соціально-правова
характеристика цієї дії         165
§ 1. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу  . 165
§ 2. Види позбавлення волі    168
§ 3. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання .   .169
§ 4. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі         173
Література    175
Глава IX
Виконання попереднього ув'язнення під варту    176
§ 1. Правова природа, підстави і порядок застосування
попереднього ув'язнення під варту    176
§ 2. Особливості тримання ув'язнених у слідчих ізоляторах  .   .   .179 § 3. Залучення ув'язнених до праці і організація виховної
роботи з ними    190
§ 4. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту  .   .   .  .193
Література    194
Глава X
Класифікація, розподіл, прийом та облік
засуджених в установах виконання покарань    196
§ 1. Класифікація засуджених та їх розподіл за видами
виправно-трудових установ    196
§ 2. Підстави і порядок переведення засуджених
в установах виконання покарань    207
444
§ 3. Прийом та облік засуджених в установах виконання
покарань    211
Література        219
Глава XI
Основні засоби ресоціалізації засуджених
до позбавлення волі    220
§ 1. Поняття та правове регулювання режиму в установах
виконання покарань    220
§ 2. Суспільне корисна праця як засіб ресоціалізації
засуджених    229
§ 3. Правова природа і основні завдання виховної роботи
із засудженими    234
§ 4. Правове регулювання та організація загальноосвітнього
навчання і професійної підготовки засуджених    236
Література    238
Глава XII
Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення
засуджених до позбавлення волі    240
§ 1. Правове регулювання та організація матеріально-побутового
забезпечення засуджених до позбавлення волі    240
§ 2. Організація медико-санітарного забезпечення засуджених
до позбавлення волі    246
Література    253
Глава XIII
Звільнення засуджених з місць позбавлення волі
і здійснення постпенітенціарного впливу на них         255
§ 1. Правові підстави і порядок звільнення засуджених
з установ виконання покарань    255
§ 2. Оформлення документів про звільнення    265
§ 3. Постпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації
щодо осіб, звільнених з установ виконання покарань    269
§ 4. Організаційно-правове забезпечення адміністративного
нагляду за звільненими з місць позбавлення волі    273
Література    276
Глава XIV
Порядок і умови виконання кримінальних покарань
у виді довічного позбавлення волі та арешту    278
§ 1. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту .... 278
445
§ 2. Порядок і умови виконання довічного позбавлення волі .   .   . 284
Література    291
Глава XV
Порядок і умови виконання кримінальних покарань,
не пов'язаних з ізоляцією від суспільства    292
§ 1. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу     .   .   . 292
§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу,
чину або кваліфікаційного класу    296
§ 3. Порядок і умови виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю    297
§ 4. Порядок і умови виконання покарання у виді
громадських робіт    ЗОЇ
§ 5. Порядок і умови виконання покарання у виді
виправних робіт    305
§ 6. Порядок і умови виконання покарання у виді
конфіскації майна    310
§ 7. Порядок і умови виконання покарання у виді
обмеження волі    312
Література    322
Глава XVI
Особливості виконання покарань
щодо військовослужбовців    324
§ 1. Загальна характеристика виконання покарання
у виді тримання в дисциплінарному батальйоні    324
§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців    326
§ 3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону    333
§ 4. Особливості виконання інших покарань щодо
військовослужбовців    335
Література    337
Додатки    339


Категорія: Кримінально-виконавче право | Додав: The-law |

Переглядів: 13750 | Завантажень: 2824 | Коментарі: 2   

Всього коментарів: 1
1 Ірина  
0
как купить книгу??

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2046
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3701
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16686
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100