Понедельник, 15.07.2024, 02:42

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Аграрне право України [ Додати матеріал ]


Аграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с.
   (604.9 Kb)
Метки: Скачать Аграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с.  бесплатно | Аграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с. завантажити безкоштовно |Аграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с. Скачать Аграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с. Скачать безкоштовноАграрне право України :В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та іншіК.: Юрінком Інтер, 2000. - 720 с. шпаргалки|


Україна — велика аграрно-промислова держава. Вона має сприятливі природно-кліматичні умови, достатні вироб­ничо-господарські потужності та продуктивні сили для інтен­сивного розвитку сільськогосподарського виробництва. Кон­ституція України визнала землю об'єктом права власності Українського народу. Колективно-кооперативні сільськогос­подарські підприємства, акціонерні товариства, спілки селян, селянські (фермерські) і приватні підсобні господарства селян стали суб'єктами права власності на землю сільськогосподарського призначення. У сільському господарстві та економіці України утверджуються нові ринкові економічні відносини і розвиваються господарчо-підприємницькі тенденції, побудовані  на принципово нових економічних засадах: формуються земельні і майнові відносини селян, вдосконалюється система державно-правового регулювання сільського господарства, поширюється застосування біржової форми реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства.


Зміст
Аграрне право України як навчальна дисципліна ........................................3
Частина перша Загальна теорія аграрного права
Розділ І. Предмет і система аграрного права........................................6
§ 1. Поняття і предмет аграрного права  
§ 2. Методи регулювання в аграрному праві  
§ 3. Принципи аграрного права  
§ 4. Система аграрного права  
§ 5. Визначення аграрного права, його завдання та функції 
Розділ II. Джерела аграрного права...........................................................................................................
§ 1. Поняття і види джерел аграрного права  
§ 2. Конституція України і закони — основа аграрного права  
§ 3. Підзаконні акти 
§ 4. Внутрішньо-господарські нормативні акти . 
§ 5. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України  
Розділ III. Аграрні правовідносини........................................................................................................30.
§ 1. Поняття і особливості аграрних правовідносин  
§ 2. Розмежування аграрних правовідносин  
§ 3. Види і структура внутрішніх правовідносин  
§ 4. Структура внутрішніх правовідносин у державних сільськогосподарських підприємствах  
§ 5. Правовідносини в аграрно-виробничих та інших агропромислових утвореннях  
§ 6. Спільність галузей права і співвідношення аграрних та інших правовідносин  
Розділ IV. Правосуб'єктність аграрних товаровиробників-підприємців......................
§ 1. Поняття і класифікація правосуб'єктності аграрних товаровиробників  
§ 2. Правосуб'єктність колективних і кооперативних сільськогосподарських підприємств  
§ 3. Правосуб'єктність акціонерних сільськогосподарських товариств  
§ 4. Правосуб'єктність державних аграрних товаровиробників  
§ 5. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань  
§ 6. Реорганізація, ліквідація і банкрутство суб'єктів аграрного підприємництва  
Розділ V. Право членства громадян у сільськогосподарських підприємствах
кооперативного типу..........................................................................................................................50
§ 1. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу  
§ 2. Права та обов'язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу .  
§ 3. Підстави й порядок припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах  
Розділ VI. Право засновництва і участі в аграрних корпоративних правовідносинах...58
§ 1. Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах 
§ 2. Права та обов'язки учасників аграрних (сільськогосподарських) підприємств (товариств) корпоративного типу  
§ 3. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах)  
Розділ VII. Правове становище працівників державних сільськогосподарських підприємств...........................................................................................................................................
§ 1. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин 
§ 2. Права та обов'язки сільськогосподарських працівників як членів виробничих підрозділів підприємств 
§ 3. Особливість правового становища працівників міжгосподарських підприємств в аграрному секторі  
Розділ VIII. Правове становище селянського (фермерського) господарства...............
§ 1. Поняття селянського (фермерського) господарства та його правові ознаки  
§ 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства  
§ 3. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві 
§ 4. Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства  
§ 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства  
§ 6. Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з бюджетом, банківськими установами і страховими органами 
§ 7. Припинення діяльності селянського (фермерського) господарства  
Розділ IX. Правове становище приватного підсобного господарства...................77
§ 1. Поняття приватного підсобного господарства  
§ 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві 
§ 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві 
§ 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства  
Розділ X. Державно-правове регулювання сільського господарства...............
§ 1. Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства  
§ 2. Органи державного управління сільським господарством та їхні повноваження  
§ 3. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві 
§ 4. Державно-економічне сприяння розвитку сільського господарства  
§ 5. Правові методи регулювання сільського господарства  
 § 6. Здійснення державно-правового регулювання сільського господарства  

Частина друга Аграрні внутрішньогосподарські правовідносини
Розділ XI. Право власності колективного сільськогосподарського підприємства............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
§ 1. Поняття права власності колективного сільськогосподарського підприємства 
§ 2. Суб'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства 
§ 3. Об'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства 
§ 4. Зміст права власності колективного сільськогосподарського підприємства 
§ 5. Правовий режим майна колективного сільськогосподарського підприємства 
§ 6. Пайовий фонд майна членів сільськогосподарського підприємства та його правовий режим  
§ 7. Охорона права власності колективного сільськогосподарського підприємства 
Розділ XII. Правовий режим майна державних сільськогосподарських підприємств............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
§ 1. Державне сільськогосподарське підприємство як суб'єкт майнових прав 
§ 2. Правовий режим основних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства 
§ 3. Особливості приватизації державного майна радгоспів 
Розділ XIII. Правові засади використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
§ 1. Організаційно-правове забезпечення використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві 
 2. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві 
§ 3. Права і обов'язки власників і користувачі земель та природокористувачів в аграрному виробництві  
§ 4. Особливості права орендного землекористування в аграрному виробництві  
§ 5. Відповідальність за порушення вимог ефективного використання земель та Інших природних ресурсів в аграрному виробництві  
Розділ XIV. Право колективного самоврядування............... ............... ............... ...............
§ 1. Поняття права колективного самоврядування  
§ 2. Система органів управління в колективному сільськогосподарському підприємстві  
§ 3. Повноваження найвищого органу управління
колективного сільгосппідприємства  
§ 4. Повноваження правління колективного сільськогосподарського підприємства  
§ 5. Повноваження голови, спеціалістів та інших керівників колективного сільськогосподарського підприємства  
§ 6. Повноваження зборів працівників виробничого підрозділу та його ради  
§ 7. Ревізійна комісія колективного сільськогосподарського підприємства та її повноваження  
§ 8. Представницькі органи колективних сільськогосподарських підприємств  
Розділ XV. Управління державним сільськогосподарським підприємством
§ 1. Характеристика управління державним сільськогосподарським підприємством 
§ 2. Система органів управління в державних сільськогосподарських підприємствах  
§ 3. Правове становище директора (керівника) радгоспу та іншого державного сільськогосподарського підприємства і його компетенція  
Розділ XVI. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності. її правове регулювання  
§ 2. Організаційно-правове забезпечення впровадження господарського розрахунку і рентабельності  
§ 3. Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів 
§ 4. Додержання законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів 
§ 5. Організація збуту (продажу) сільськогосподарської продукції  
Розділ XVII. Правове регулювання фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств
 § 1. Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання  
§ 2. Фінансові правомочності сільськогосподарського підприємства 
§ 3. Фінансово-кредитні правомочності сільськогосподарських товаровиробників 
§ 4. Оподаткування сільськогосподарського товаровиробника  
§ 5. Банкрутство сільськогосподарського підприємства 
Розділ XVIII. Правове регулювання організації та дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах
§ 1. Характеристика організації праці в сільськогосподарських підприємствах, її правове регулювання  
§ 2. Підрядно-орендні утворення як форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах  
§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сільськогосподарських підприємствах  
§ 4. Поняття дисципліни праці та правове забезпечення її додержання в сільськогосподарських підприємствах 
Розділ XIX. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
§ 1. Поняття оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ..............
§ 2. Правові акти про оплату праці працівників сільськогосподарського підприємства  
§ 3. Системи оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств  
Розділ XX. Правова охорона здоров'я працівників сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття, принципи, зміст правової охорони здоров'я 
§ 2. Правове забезпечення організації охорони праці у сільськогосподарських та інших підприємствах АПК  
§ 3. Гарантії прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці сільськогосподарських працівників  
§ 4. Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням працівником трудових обов'язків 
§ 5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 
Розділ XXI. Дисциплінарна й матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття і види відповідальності в аграрному праві 
§ 2. Підстави відповідальності в аграрному праві 
§ 3. Дисциплінарна відповідальність працівника колективного сільськогосподарського підприємства  
§ 4. Дисциплінарна відповідальність працівників
державних і міжгосподарських підприємств  
§ 5. Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства § 6. Відшкодування збитків, що сталися внаслідок загибелі або розкрадання худоби та птиці 
Розділ XXII. Трудові спори працівників сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття і види трудових спорів, що виникають у сільськогосподарських товаровиробників 
§ 2. Організаційно-правові засади утворення діяльності комісій по трудових спорах  
§ 3. Порядок і строки розгляду трудового спору у комісії по трудових спорах 
§ 4. Правові підстави розгляду трудових спорів у районних (міських) судах  
§ 5. Вирішення спорів про оплату праці в сільськогосподарських підприємствах  
§ 6. Порядок вирішення колективних спорів (конфліктів), що виникають у сільському господарстві 
Розділ XXIII. Правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села  
§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села 
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села  
§ 4. Правове регулювання житлового будівництва на селі 
§ 5. Правове регулювання шляхового, будівництва в сільській місцевості 
§ 6. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села  

Частина третя Аграрні господарчо-підприємницькі правовідносини
Розділ XXIV. Суб'єкти господарчо-підприємницьких правовідносин
§ 1. Характеристика аграрних господарчо-підприємницьких правовідносин  
§ 2. Суб'єкти зовнішніх аграрних правовідносин
в агропромисловому комплексі  
§ 3. Правосуб'єктність переробних підприємств 
Розділ ХХУ. Аграрно-договірні зобов'язання
§ 1. Поняття і види аграрно-договірних зобов'язань ..... 531
§ 2. Договори кредитування 
§ 3. Договори на використання науково-технічної продукції 
§ 4. Договори щодо виробництва цукру, м'ясо-молочних та інших харчових продуктів  
§ 5. Договори виробничо-технічного обслуговування  
§ 6. Договори матеріально-технічного забезпечення  
§ 7. Договірна дисципліна та відповідальність за її порушення 
Розділ XXVI. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції
§ 1. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції 
§ 2. Біржа — організатор реалізації сільгосппродукції  
§ 3. Правосуб'єктність хлібозакупівельних підприємств . 
 § 4. Договори про закупівлю зерна і олійних культур  
Розділ XXVII. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу
§ 1. Поняття, правові засади і форми зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу 
§ 2. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів агробізнесу  
§ 3. Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб'єктів агробізнесу  
§ 4. Правове регулювання здійснення іноземних інвестицій вАПК  
§ 5. Правове регулювання лізингових операцій в зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів агробізнесу  
§ 6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу у вільних економічних зонах  
Розділ XXVIII. Юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства
§ 1. Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства  
§ 2. Нормативно-правові акти про юридичну службу
в сільському господарстві  
§ 3. Суб'єкти — виконавці юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства  
§ 4. Юридичне обслуговування з питань внутрішньогосподарського підприємства 
§ 5. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин 
Частина четверта Аграрне право зарубіжних країн
Розділ XXIX. Аграрне право зарубіжних країн
§ 1. Поняття, зміст і джерела аграрного права  
§ 2. Правове становище сільськогосподарського товаровиробника в умовах ринкових відносин  
§ 3. Правове становище сільськогосподарського підприємства  
§ 4. Правове регулювання сільськогосподарської оренди 
§ 5. Договори сільськогосподарських підприємств  
§ 6. Правові форми агропромислової інтеграції
§ 7. Правове регулювання кредитування сільськогосподарського виробника 
§8.Правове регулювання оподаткування у сільському господарстві


Категорія: Аграрне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 17097 | Завантажень: 3834 | Коментарі: 2   

Всього коментарів: 1
1 Olga  
0
очень хорошая книга

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100