Воскресенье, 16.06.2024, 12:05
Головна » Файли » Підручники та посібники » Кримінальне право України [ Додати матеріал ]Навчальний посібник має допомогти та систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики і техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки. Матеріал у посібнику подається стисло, конкретизовано, що допоможе студентам систематизувати знання, сконцентрувати увагу на основних інститутах та поняттях Особливої частини кримінального права.
Кримінальне право України | Просмотров: 22233 | Загрузок: 9072 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

Мета посібника – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт, в тому числі ККР.
Кримінальне право України | Просмотров: 13117 | Загрузок: 6680 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених України та досвіду викладання Кримінального права як учбової дисципліни у ВНЗ стисло та адаптовано до модульної системи навчання, викладено теоретичний мінімум за кожною темою з курсу відповідно до стандартної програми підготовки юристів у ВНЗ. За всіма темами курсу посібник містить 17 змістових модулів, 200 контрольних завдань, 190 понять в термінолгічному словнику.
Методичні рекомендації розроблені для викладачів та студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей з метою використання данного посібника при вивченні загальної частини Кримінального права України під час впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.
Кримінальне право України | Просмотров: 12123 | Загрузок: 4238 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Загальна частина", складена за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, словник основних термінів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, перелік рекомендованої літератури (основної та додаткової), рекомендації щодо написання курсових робіт, рефератів, складання екзамену, орієнтовні часові виміри для самостійної роботи тощо. Окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять. Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад'юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться теорією кримінального права
Кримінальне право України | Просмотров: 12460 | Загрузок: 3896 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

У навчальному посібнику у питання і відповідях з курсу "Кримінальне право України" розкрито навчальну програму дисципліни, зміст і структуру курсу, а також комплекс знань, умінь і навичок, які повинні опанувати сучасні юристи. Теоретичний матеріал курсу кримінального права призначений для самостійної підготовки студентів і орієнтований на модульний підхід до його вивчення, що відповідає вимогам Болонського процесу.

Для студентів-юристів, викладачів, а також для всіх хто вивчає питання і проблеми кримінального права

Кримінальне право України | Просмотров: 9276 | Загрузок: 3619 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Видання структурно логічних схем і таблиць з кримінального права України доз волить студентам юридичних факультетів вузів  глибше засвоїти характер та кримі нально правову природу питань, які розглядаються, й досконало оволодіти такою спеціальністю, як правознавство. Що стосується практичних працівників правозас тосовних органів, то такий посібник дозволить заощадити час, особливо коли необ хідно терміново здійснити аналіз події, кваліфікувати те чи інше діяння.
Видання розраховане на викладачів та студентів юридичних факультетів, праців ників правозастосовних органів, а також на широке коло  читачів, які  цікавляться питаннями кримінального права.

Кримінальне право України | Просмотров: 18787 | Загрузок: 6409 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» висвітлюються питання Загальної частини кримінального права з урахуванням нового кримінального законодавства.
У додатку подано нормативні акти та постанови Пленуму Верховного Суду України, література, рекомендована до вивчення відповідних тем курсу, а також короткий словник латинських кримінально-правових термінів та висловів-
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників суду та правоохоронних органів.


Кримінальне право України | Просмотров: 16192 | Загрузок: 3928 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

У підручнику вперше в Україні на підставі Кримінального кодексу України (2001 р. ), досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики висвітлені основні питання Загальної частини кримінального права України...

Кримінальне право України | Просмотров: 18301 | Загрузок: 5540 | Добавил: The-law | Дата: 13.03.2010 |

За ред. проф. М.І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація.

Кримінальне право України | Просмотров: 9055 | Загрузок: 3046 | Добавил: The-law | Дата: 13.03.2010 |
Скачати безкоштовно юридичну літературу  Кримінальне право України
Скачать бесплатно юридическую литературу  Кримінальне право України


Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100