Вторник, 21.05.2024, 06:31
Головна » Файли » Підручники та посібники » Міжнародне право [ Додати матеріал ]У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання загальної частини курсу «Міжнародне комерційне право»: особливості норма­тивного характеру регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення міжнародної комерційної діяльності; джерела міжнародного комерційного права; суб’єкти міжнародного комерційного права (комерсанти); специфіка правового регулювання міжнародної комерційної діяльності з боку держави, міжнародних економічних організацій, міжнародних комерційних судів та осіб, що здійснюють таку діяльність.
Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів економічних факуль­тетів і спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів курсу «Між­народне комерційне право».
Міжнародне право | Просмотров: 8125 | Загрузок: 1252 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Головним із головних чинників, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітниц-
тво. На земній кулі налічується понад 220 великих і ма­леньких самостійних держав. Кожна з них проводить власну політику, створює свою економіку, водночас вступаючи у найріз­номанітніші міжнародні відносини, зокрема й економічного ха­рактеру. І це цілком природно, адже ми живемо в умовах, коли посилюється інтернаціоналізація світового господарства, зростає взаємозалежність розвитку економіки окремих країн та господар­ських регіонів. Це вимагає від кожної країни зважувати, зіставляти свої дії з діями інших держав, а коли потрібно, то й узгоджу­вати їх через прийняття спільних оптимальних рішень. Тільки у такий спосіб можна прийти до світової економіки, яка слугувала б насамперед людині, її інтересам і потребам.
Міжнародне право | Просмотров: 12725 | Загрузок: 2551 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Міжнародне право існувало вже в період ра­бовласницького ладу. Так, у 1296 р. до н. є. між єгипетським фараоном Рамзесом II та царем хеттів Хаттушилем III був укладений договір, згідно з яким передбачались спільні дії фарао­на і царя хеттів з метою упокорювання рабів. Матеріальні та літературні пам'ятки Дав­нього Китаю, Індії, Вавилонії, Ірану, Єгипту та інших держав Африки, Греції та Риму свід­чать про існування вже в той час міжнарод­но-правових норм посольського і договірного права.
Міжнародне право | Просмотров: 15546 | Загрузок: 4263 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Міжнародне приватне право
Міжнародне право | Просмотров: 12185 | Загрузок: 2855 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправового регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні засади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прикладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об’єкти конкретних правовідносин у міжнародному приватному праві.
Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.
Міжнародне право | Просмотров: 8142 | Загрузок: 1676 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

«…Міжнародне право – це велика юридична споруда, яка дбайливо будувалася людством протягом століть із метою створення і затвердження нормальних впорядкованих
відносин між державами…» (з рішення Міжнародного Суду ООН).
Міжнародне право | Просмотров: 12554 | Загрузок: 3561 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.

Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.

Міжнародне право | Просмотров: 8207 | Загрузок: 1451 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

У пропонованому посібнику висвітлюються поняття, принципи і функції
міжнародного права з огляду на особливості цієї галузі права і з урахуванням
основних напрямків зовнішньої політики України.
Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів і всіх, хто цікавиться міжнародним правом.
Міжнародне право | Просмотров: 8303 | Загрузок: 2345 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |

Дана робота створена з метою сприяння подальшому розвитку правової держави в Україні та формування правової свідомості у сус­пільстві. У роботі надано загальне поняття про міжнародну організацію кримінальної поліції - Інтерпол. Наведено скорочений огляд історії організації, описано систему організації, функції, цілі та завдання, оглянуто та схематично вказано структуру Інтерполу. Надані відомості про умови і характер проходження служби, складено загальний огляд повсякденної діяльності Інтерполу. Зазначені відомості про регла­ментацію діяльності міжнародної організації кримінальної поліції в Україні. Охоплено перспективи подальшого розвитку та встановлено приблизне коло питань, які потребують вирішення для успішної ді­яльності Інтерполу в майбутньому.
Міжнародне право | Просмотров: 6881 | Загрузок: 827 | Добавил: The-law | Дата: 18.03.2010 |
Скачати безкоштовно юридичну літературу  Міжнародне право
Скачать бесплатно юридическую литературу  Міжнародне право


Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2066
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3711
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1137
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1794
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100