Четверг, 13.06.2024, 14:20
Головна » Файли » Підручники та посібники » Право інтелектуальної власності [ Додати матеріал ]У навчальному посібнику висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словний офіційної термінології України в цій сфері, а також текст угоди ТРІПС.
Навчальний посібник може використовуватися у ВУЗах під час вивчення дисциплін "Інтелектуальна власність", "Право інтелектуальної власності", " Міжнародна економіка", "Міжнародне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародне приватне право", тощо.
Для студентів, підприємців, правників, науковців, творчих правцівників та інших категорій читачів, які цікавляться питаннями інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 21597 | Загрузок: 11687 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

Вачевський М. В., Кремень та інші. - Інтелектуальна  власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М. В. Вачевського. — К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с.
У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, пе- редбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій.
Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охо- рони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізатор- ські пропозиції. Висвітлюються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнародна класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об’єкти інтелектуальної власності.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, інженерних спеціальнос- тей, а також для науковців і новаторів та всіх, хто цікавиться економікою, маркетинговою ді- яльністю або підприємництвом і бізнесом.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 14659 | Загрузок: 5655 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Інтелектуальна власність
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 11471 | Загрузок: 5183 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

"Інтелектуальна власність"
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 11235 | Загрузок: 5713 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне авторське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелектуальної власності тощо.
Наводяться приклади охоронних документів, договорів, кон­трактів та судовий порядок захисту, а також посилання на Веб-сай-ти стосовно питань, що розглядаються.
Видання можуть використовувати як студенти вищих та серед­ніх навчальних закладів, так і спеціалісти у галузі прогресивних інформаційних технологій.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 12788 | Загрузок: 3170 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — Т. 2: авторське право і суміжні права / С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. Г.І. Миронюка, В.С. Дроб'язка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 460 с.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 15245 | Загрузок: 5803 | Добавил: The-law | Дата: 21.03.2010 |
Скачати безкоштовно юридичну літературу  Право інтелектуальної власності
Скачать бесплатно юридическую литературу  Право інтелектуальної власності


Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100