Четверг, 18.07.2024, 07:50

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Конституційне право України [ Додати матеріал ]


Конституційне право України (Тодика)
   (311.9 Kb)

У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційне-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової ін-, формації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів, розкриваються кон-ституційно-правовий статус Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду» органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.

Конституційне право України: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.

ЗМІСТ
ВСТУП (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)..........З
Розділ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА (Ю. М. Тодика)
§ 1. Поняття конституційного права як галузі права
§ 2. Конституційно-правові норми: загальна Характеристика
§ 3. Конституційно-правові інститути
§ 4. Система конституційного права України
§ 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
§ 6. Джерела конституційного права України
Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Ю. М. Тодика)
§ 1. Предмет і завдання науки конституційного права
§ 2. Функції науки конституційного права
§ 3. Методологія науки конституційного права
§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна
Розділ 3. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(Ю. М. Тодика, О. Г. Кушніренко)
§ 1. Поняття конституції, її класифікації
§ 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України
§ 3. Тлумачення Конституції України..........65
§ 4. Реалізація Конституції України..........72
§ 5. Внесення змін до Конституції України.......76
Розділ 4. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)
§ 1. Поняття конституційного ладу...........80
§ 2. Основні засади конституційного ладу........84
Розділ 5. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ (Ю. М. Тодика)
§ 1. Поняття і зміст громадянства...........96
§ 2. Принципи громадянства..............98
§ 3. Підстави і форми набуття громадянства України 
§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України
§ 5. Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства. Процедури з питань громадянства
Розділ 6. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
(Ю. М. Тодика)
§ 1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура
§ 2. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
§ 3. Принципи конституційно-правового статусу особи
§ 4. Покоління прав людини.............136
§ 5. Індивідуальні і колективні права.........140
§ 6. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина
§ 7. Особисті права і свободи.............142
§ 8. Політичні права і свободи.............147
§ 9. Економічні, соціальні і культурні права......150
§ 10. Конституційно-правовий статус іноземців
і біженців в Україні...............157
§ 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану . . . 
§ 12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина
§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина . .
Розділ 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (В. П. Колісник)
§ 1. Поняття, структура та принципи правового статусу національних меншин
§ 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин
§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні
Розділ 8. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Ю. М. Тодика)
§ 1. Поняття громадянського суспільства......
§ 2. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства
Розділ 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (С. Ю. Лукаш)
§ 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України
§ 2. Особливості становлення політичних партій в Україні
§ 3. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій
Розділ 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (Л. К. Байрачна)
§ 1. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних організацій, їх види, основи правового статусу
§ 2. Нормативне регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій
Розділ 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(Т. М. Слінько)
§ 1. Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні
§ 2. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання
§ 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації
§ 4. Взаємовідносини держави і друкованих ЗМІ в Україні
Розділ 12. ВИБОРИ В УКРАЇНІ (Б. І. Ольховський)
§ 1. Поняття виборчої системи і виборчого права § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи
§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України
Розділ 13. РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ (Ю. М. Тодика)
§ 1. Основні форми безпосередньої демократії
§ 2. Поняття і види референдумів
§ 3. Всеукраїнський референдум
§ 4. Місцеві референдуми
§ 5. Відповідальність за порушення законодавства
про референдуми
Розділ 14. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ (В. С. Журавський)
§ 1. Поняття державного органу України і його конституційний статус
§ 2. Принципи організації і діяльності державних
Органів
§ 3. Система органів державної влади
Розділ 15. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
(Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)
§ 1. Верховна Рада в механізмі державної влади . . 
§ 2. Конституційний склад і структура парламенту України
§ 3. Основні принципи діяльності Верховної Ради України
§ 4. Функції парламенту України.........
§ 5. Компетенція Верховної Ради України.....
§ 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури
§ 7. Організація і порядок роботи парламенту України
§ 8. Акти Верховної Ради України
§ 9. Конституційно-правовий статус Рахункової палати
Розділ 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА (Б. /. Ольховський, В. П. Колісник)
§ 1. Правовий статус народного депутата України. § 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим § 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради
Розділ 17. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)
§ 1. Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи
§ 2. Правовий статус Уповноваженого з прав людини § 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини
Розділ 18. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
(Ю. М. Тодика, В. В. Речицький)
§ 1. Президент України — глава Української держави
§ 2. Вибори Президента України
§ 3. Повноваження Президента України
§ 4. Акти Президента України
Розділ 19. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ (В. П. Колісник, Л. К. Байрачна)
§ 1. Система органів державної виконавчої влади
§ 2. Правовий статус Кабінету Міністрів України
§ 3. Центральні органи виконавчої влади
§ 4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях
Розділ 20. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)
§ 1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції
§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності
Розділ 21. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС
ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ (Ю. М. Тодика)
§ 1. Поняття і природа судової влади
§ 2. Судова система України
§ 3. Правовий статус суддів
§ 4. Основні засади здійснення правосуддя
§ 5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції
§ 6. Конституційно-правовий статус прокуратури
Розділ 22. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ (В. О. Прилуцький, О. Г. Кушніренко)
§ 1. Поняття, принципи та форми територіального устрою
§ 2. Правовий статус Автономної Республіки Крим 
§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України
Розділ 23. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (Ю. М. Тодика)
§ 1 . Поняття і юридична природа місцевого самоврядування§ 2. Система місцевого самоврядування та його принципи
§ 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження 
§ 4. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування
§ 5. Гарантії місцевого самоврядування 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Категорія: Конституційне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 31660 | Завантажень: 9880 | Коментарі: 8   

Всього коментарів: 8
8 Юлия  
0
закачати

7 мар♥яна  
0
прохання надіслати підручник

6 Інна  
0
закачати

5 Інна  
0
закачати

4 галя  
0
cкачати

3 Таня  
0
Скачать

2 Наталія  
0
Прохання надіслати підручник

1 Юля  
0
скачать

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100