Четверг, 18.07.2024, 08:20

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Конституційне право України [ Додати матеріал ]


Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с
   (3.79 Mb)
Метки: Скачать Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с  бесплатно | Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с завантажити безкоштовно |Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с Скачать Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с Скачать безкоштовноКравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с шпаргалки|

Зміст
Вступ .................................................................................................. 7
Розділ І
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.
НАУКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
1. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права ..........       9
2.  Система галузі конституційного права України. Конституційно-правові норми і конституційно-правові інститути...............     18
3. Конституційно-правові відносини та їхні особливості .............     24
4. Відповідальність у конституційному праві ................................     31
5. Джерела галузі конституційного права........:...........................:..     39
6. Наука конституційного права ......................................................     43
7. Конституційне право України як навчальна дисципліна ..........     47
Розділ II ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ
1. Поняття та функції конституції ...................................................     49
2. Види конституцій ..........................................................................     64
3. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні ............     67
4. Властивості Конституції України. Охорона Конституції України      76
Розділ III
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
1. Поняття конституційного ладу та його засад ............................. 80
2. Гуманістичні засади конституційного ладу України................. 85
3. Республіканська форма правління ............................................... 89
З4. Унітарний державний устрій .......................................................     92
5. Характеристики України як конституційної держави ...............     94
6.  Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу ...................................................................    102
7. Захист конституційного ладу України ...........................'.............    108
Розділ IV
ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА
1.  Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України .................................................................................    1Ю
2. Громадянство України..................................................................    122
3. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина ...    139
4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина............................    150
5. Правовий статус іноземців в Україні ..........................................    155
Розділ V НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ)
1. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України ...    173
2. Виборча система України.............................................................    190
3. Виборчий процес в Україні ..........................................................    195
4. Референдум ....................................................................................   220
Розділ VI
КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
1. Поняття та ознаки органу державної влади................................ 227
2. Система органів державної влади України................................. 232
3. Принципи організації та діяльності органів державної влади .... 237
Розділ VII
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
1.  Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади ..............................................................................................   240
2. Чисельний склад і структура Верховної Ради України .............   246
3. Статус народного депутата України............................................   248
4


4. Компетенція Верховної Ради України ........................................   258
5. Акти Верховної Ради України......................................................   263
6. Організація Верховної Ради України ..........................................   266
7. Порядок роботи Верховної Ради України...................................   274
8. Законодавчий процес та його стадії ............................................   281
Розділ VIII
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
1.  Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади...............................................................   289
2.  Порядок обрання Президента України та строк його повноважень ................................................................................................   292
3. Функції та компетенція Президента України .............................   301
4. Акти Президента України ............................................................   307
5. Адміністрація Президента України .............................................   309
Розділ IX
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
1.  Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади ............................................................................    314
2. Центральні органи виконавчої влади ..........................................   324
3. Місцеві органи виконавчої влади ................................................   332
Розділ X
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ
СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
1. Конституційні засади правосуддя в Україні............................... 336
2. Конституційний Суд України ...................................................... 346
3. Конституційно-правовий статус прокуратури ........................... 351
Розділ XI ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
1.  Поняття територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України ................................. 361
2. Конституційний статус Автономної Республіки Крим ............. 369


Розділ XII
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.  Політико-правова природа та історико-теоретичні основи місцевого самоврядування.................................................................   374
2. Сучасна законодавча концепція місцевого самоврядування ....   391
3. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування .....   399
4. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні........   402
5. Основи місцевого самоврядування в Україні ..............................418
6. Система місцевого самоврядування ............................................   425
7. Сфера компетенції та повноваження місцевого самоврядування   448
8. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування ...................   463
Рекомендована література.............................................................. 467
Програма навчальної дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ».............................................'............................................. 471
МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (глосарій основних понять і термінів, використаних у посібнику)..... 479
Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритет прав і свобод людини і громадянина, аналізується нове виборче законодавство України. У контексті перспектив конституційної реформи досліджуються конституційний статус органів державної влади та конституційні засади місцевого самоврядування.
З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки дається тлумачення основних понять і термінів конституційного права.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України


Категорія: Конституційне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 29716 | Завантажень: 11306 | Коментарі: 8   

Всього коментарів: 8
8 Даша  
0
dasha_gromik@mail.ru

7 Наталія  
0
Так, справді хороший підручник, а головне доступний!

6 bohdana  
0
хороший підручник

5 oxana  
0
Учебник содержит все необходимые дефиниции и вообще бесценен при подгодовке к екзамену

4 Иван  
0
Учебник содержит все необходимые дефиниции и вообще бесценен при подгодовке к екзамену.

3 Анатолій  
0
Найдосконаліший з усіх підручників із Конституційного права України.

2 Юлія  
0
книга супер! найкращий підручник з конституційного права!

1 IVAN  
0
wrtwetgege

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100