Понедельник, 15.07.2024, 01:16

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Кримінальне право України [ Додати матеріал ]


Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с
   (346.6 Kb)
Метки: Скачать Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с  бесплатно | Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с завантажити безкоштовно |Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с Скачать Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с Скачать безкоштовноФріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с шпаргалки|

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» висвітлюються питання Загальної частини кримінального права з урахуванням нового кримінального законодавства.
У додатку подано нормативні акти та постанови Пленуму Верховного Суду України, література, рекомендована до вивчення відповідних тем курсу, а також короткий словник латинських кримінально-правових термінів та висловів-
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників суду та правоохоронних органів.


ЗМІСТ

Аннотация 4
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття кримінального права. Кримінальні правовідносини. Джерела кримінального права 5
1.2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання 7
1.3. Завдання кримінального права 8
1.4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права 10
1.5. Принципи кримінального права 11
РОЗДІЛ 2 ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 13
2.1. Поняття кримінального закону 13
2.2. Структура кримінального закону 16
2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. 20
2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 23
2.5. Тлумачення кримінального закону 24
РОЗДІЛ З ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 25
3.1. Поняття злочину 25
3.2. Ознаки злочину 28
3.3.Малозначність діяння 32
3.4.Класифікація злочинів 33
РОЗДІЛ 4 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 35
4.1. Поняття, зміст, підстава та форми кримінальної відповідальності 35
РОЗДІЛ 5 СКЛАД ЗЛОЧИНУ 39
5.1. Поняття і значення складу злочину 39
5.2. Елементи складу злочину та їх загальна характеристика 41
5.3. Види складів злочину 43
5.4. Кваліфікація злочину 45
РОЗДІЛ 6 ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 46
6.1. Поняття об'єкта злочину в кримінальному праві 46
6.2. Види об'єкта злочину 50
6.3. Предмет злочину 53
РОЗДІЛ 7 ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 55
7.1. Поняття та значення об'єктивної сторони злочину 55
7.2. Основна ознака об'єктивної сторони складу злочину 57
7.3. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину 60
РОЗДІЛ 8 ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 65
8.1. Поняття суб'єкта злочину в кримінальному праві 65
8.2. Вік кримінальної відповідальності 68
8.3. Осудність як ознака суб'єкта злочину 73
8.4. Обмежена осудність 78
8.5. Спеціальний суб'єкт злочину 79
8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння, внаслідок вживання 80
РОЗДІЛ 9 СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 82
9.1. Поняття суб'єктивної сторони злочину 82
9.2. Вина у формі умислу 87
9.3. Вина у формі необережності 91
9.4. Злочини з двома формами вини 94
9.5. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину 96
9.6. Юридична та фактична помилки та їх кримінально-право в є значення 100
РОЗДІЛ 10 СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 103
10.1. Поняття та види стадій вчинення злочину 103
10.2. Закінчений злочин 107
10.3. Незакінчений злочин та його види 112
10.4. Добровільна відмова при незакінченому злочині' 116
РОЗДІЛ 11 СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 119
11.1. Поняття співучасті у злочині 119
11.2. Форми співучасті у злочині 127
11.3. Види співучасників 136
11.4. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті 142
11.5. Причетність до злочину — поняття та види 147
РОЗДІЛ 12 МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 149
12.1. Поняття та форми множинності злочинів 149
12.2. Повторність злочинів 153
12.3. Сукупність злочинів 157
12.4. Рецидив злочинів 160
РОЗДІЛ 13 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 162
13.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння 162
13.2. Види обставин, що виключають злочинність діяння 166
РОЗДІЛ 14 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 179
14.1. Поняття та значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві 179
14.2. Види звільнення від кримінальної відповідальності 184
14.3. Поняття та зміст інституту обмеження дії законодавства про кримінальну відповідальність 190
РОЗДІЛ 15 ПОНЯТТЯ, ТА МЕТА ПОКАРАННЯ 193
15.1. Поняття кримінального покарання 193
15.2. Мета покарання 195
РОЗДІЛ 16 СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАННЯ 196
16.1. Система покарань 196
16.2. Види покарань 199
РОЗДІЛ 17 ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 205
17.1. Загальні засади призначення покарання 205
17.2. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання 207
17.3. Призначення покарання за незакінчений злочин і злочин, вчинений у співучасті 212
17.4. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом 213
17.5. Призначення покарання за сукупністю злочинів 214
17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків 216
РОЗДІЛ 18 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ 217
18.1. Поняття звільнення від покарання та його відбування 217
18.2. Види звільнення від покарання та його відбування 219
18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким 226
РОЗДІЛ 19 СУДИМІСТЬ. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДИМОСТІ 227
19.1. Судимість 227
19.2. Погашення та зняття судимості 228
РОЗДІЛ 20 ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ 230
20.1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру 230
20.2. Види примусових заходів медичного характеру. Порядок їх призначення, зміни або припинення 231
20.3. Примусове лікування 233
Розділ 21 особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 234
21.1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 234
21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення 237
21.3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування 239
ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛІВ 242
ДО РОЗДІЛУ 1 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 242
ДО РОЗДІЛУ 2 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (витяги) 252
ДО РОЗДІЛУ 5 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (витяг) 269
ДО РОЗДІЛУ 10 280
ДО РОЗДІЛУ 13 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (витяги) 283
ДО РОЗДІЛУ 21 308
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА 313
ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 323


Категорія: Кримінальне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 16202 | Завантажень: 3928 | Коментарі: 5   

Всього коментарів: 3
3 inna  
0
!!!!!!

2 Rauf  
0
Rahvik@mail.ru

1 Вероніка  
0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100