Четверг, 18.07.2024, 07:33

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Нотаріат в Україні [ Додати матеріал ]


Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні
   (608.2 Kb)

Підручник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, Закону України «Про нотаріат», Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» та інших нормативно-правових актів України. Структура і зміст підручника визначаються програмою навчального курсу «Нотаріат в Україні», який вивчається студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Зміст

Нотаріат в Україні
Поняття і функції нотаріату
Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту
Латинський нотаріат

Предмет, система і принципи нотаріального процесуального права
Поняття нотаріального процесуального права
Нотаріальний процес, його зміст та стадії.
Джерела нотаріального процесуального права
Система нотаріального процесуального права
Принципи нотаріального процесуального права

Нотаріус
Вимоги до посади нотаріуса
Стажування нотаріуса
Складання кваліфікаційного іспиту
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
Права і обов'язки нотаріуса
Етика нотаріуса

Організація діяльності нотаріату в Україні
Система нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії в Україні
Організація діяльності державних нотаріальних контор
Організація роботи приватних нотаріусів
Організація діяльності державних нотаріальних архівів
Організація роботи посадових осіб, на яких покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії. .
Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України
Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності нотаріату
Організація діяльності Української нотаріальної палати

Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій
Поняття компетенції нотаріальних органів
Предметна компетенція нотаріальних органів та посадових осіб
Територіальна компетенція нотаріальних органів і посадових осіб

Загальні правила вчинення нотаріальних дій
Поняття нотаріальної дії та загальні правила її вчинення
Місце і строки вчинення нотаріальних дій
Порядок встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії
Перевірка дієздатності фізичних осіб та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах, а також перевірка повноважень представників
Підписання нотаріально посвідчуваних документів
Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій
Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій
Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушень закону
Відмова у вчиненні нотаріальної дії
Поняття і види нотаріальних актів
Нотаріальне діловодство
Оплата нотаріальних дій

Загальні правила посвідчення правочинів
Поняття правочину та вимоги до його дійсності
Характеристика загальних правил посвідчення правочинів
Особливості посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності
Посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна
Посвідчення договорів про відчуження об'єктів незавершеного будівництва
Посвідчення правочинів щодо відчуження земельних ділянок
Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів
Посвідчення договорів про приватизацію майна державних підприємств
Посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин) або позички транспортних засобів
Посвідчення договорів найму (оренди) житла для проживання
Посвідчення договору застави (іпотеки)
Посвідчення установчих договорів господарських товариств
Посвідчення договорів ренти
Посвідчення договору довічного утримання (догляду) та договорів про надання утримання
Договір управління майном
Представництво і довіреність
Посвідчення договорів доручення
Шлюбний контракт
Спадковий договір
Посвідчення заповітів

Видача свідоцтва виконавцю заповіту
Порядок призначення та обов'язки виконавця заповіту
Порядок видачі свідоцтва виконавцю заповіту

Видача свідоцтва про право на спадщину
Загальні положення про спадкування
Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину

Охоронні нотаріальні дії
Встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та їх процесуальний порядок

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
Поняття і значення видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна, а також заставленого майна з публічних торгів (аукціонів). Видача свідоцтва про придбання майна, що є предметом іпотеки
Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна, а також заставленого майна з публічних торгів (аукціонів)
Видача свідоцтва про придбання майна, що є предметом іпотеки

Накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна
Поняття і підстави накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна
Процесуальний порядок накладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підписів і вірності перекладу
Засвідчення вірності копій документів та виписок з них
Засвідчення справжності підпису на документах
Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу

Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів
Посвідчення факту, що громадянин є живим, та факту перебування громадянина в певному місці
Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці
Посвідчення факту часу пред'явлення документів

Передача заяв фізичних та юридичних осіб
Поняття і значення передачі заяв фізичних та юридичних осіб
Процесуальний порядок передачі заяв

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів,
прийняття документів на зберігання
Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
Прийняття документів на зберігання

Вчинення виконавчих написів
Поняття і значення виконавчого напису
Умови і порядок вчинення виконавчих написів
Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів за конкретними видами заборгованостей

Вчинення протестів векселів
Поняття та значення векселя
Порядок вчинення протестів векселів

Пред'явлення чеків до платежу та посвідчення неоплати чеків
Поняття чека як форми безготівкових розрахунків
Процесуальний порядок пред'явлення чеків до платежу, посвідчення неоплати чеків та вчинення виконавчого напису на чеку

Вчинення морських протестів
Поняття і значення вчинення морських протестів
Процесуальний порядок вчинення морських протестів

Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав. Міжнародні договори
Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав
Оформлення нотаріусом документів, призначених для дії за кордоном


Категорія: Нотаріат в Україні | Додав: The-law |

Переглядів: 23980 | Завантажень: 5648 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 2
2 Юля  
0
ghjhgjhgj

1 Vika  
0
Огромное СПАСИБО !!! Очень полезная литература…

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100