Четверг, 18.07.2024, 08:40

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Податкове право [ Додати матеріал ]


Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003.
   (268.0 Kb)
Метки: Скачать Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003.  бесплатно | Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003. завантажити безкоштовно |Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003. Скачать Основи податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003. Скачать безкоштовноОснови податкового права: Навчальний посібник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. — Харків: НЮАУ, 2003. шпаргалки|

У навчальному посібнику розглядається зміст податкового права як складного інституту фінансового права. На основі системного аналізу розкритий зміст його інститутів, що регулюють оподатковування в Україні. Значна частина матеріалу викладається в порівнянні з законодавствами інших держав. В Особливій частині освітлені питання правового регулювання податків і зборів, що складають податкову систему України. 
 Посібник розрахований на викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників податкових органів, практичних працівників підприємств і організацій.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. ІНСТИТУТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1.1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права  
1.2. Зміст і особливості інституту податкового права 

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОДАТКОВОГО ПРАВА
2.1. Предмет податкового права 
2.2. Метод податкового права 
 
ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ І ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ НОРМИ
3.1. Поняття податкових правовідносин 
3.2. Особливості податкових правовідносин 
3.3. Види податкових правовідносин 
3.4. Об'єкт податкових правовідносин 
3.5. Суб'єкти податкових правовідносин 
3.6. Права й обов'язки суб'єктів податкових правовідносин
3.7. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин 
3.8. Податково-правові норми 

ГЛАВА 4. СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
 4.1. Система податкового права 
 4.2. Джерела податкового права  
 4.3. Податкове законодавство  
   
ГЛАВА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
5.1. Зміст податкової системи  
5.2. Поняття і рівні податкового тиску  
   
ГЛАВА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ
6.1. Поняття податку  
6.2. Ознаки податку  
6.3. Функції податку  
6.4. Співвідношення податку, збору, мита  
6.5. Класифікація податків і зборів  
6.6. Правовий механізм податку і його елементи  

ГЛАВА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОПОДАТКУВАННЯ 
7.1. Система принципів оподаткуванні 
7.2. Принципи податкового права
7.3. Принципи податкової системи
7.4. Принципи податку
7.5. Принципи податкового законодавства
  
ГЛАВА 8. ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
8.1. Поняття платника податків.  
8.2. Обов'язки і права платників податків  
8.3. Фізичні особи як платники податків  
8.4. Юридичні особи як платники податків  
8.5. Іноземні юридичні особи. Постійні представництва іноземних юридичних осіб.  
8.6. Юридичні і фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи.  
8.7. Відособлений підрозділ без статусу юридичної особи.  
8.8. Консолідована група платників податків.  
8.9. Особи, що сприяють сплаті податків, зборів і мит  
8.10. Облік платників податків.  

глава 9. податкове представництво
9.1. Представництво в податковому праві
9.2. Законний представник платника податку
9.3. Уповноважений представник платника податку
9.4. Офіційний представник платника податку

ГЛАВА 10. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКОВУВАННЯ
10.1. Поняття об'єкта оподатковування 
10.2. Види об'єктів оподатковування 
10.3. Методи визначення об'єкта оподатковування
 
ГЛАВА 11. СТАВКА ОПОДАТКОВУВАННЯ
11.1. Поняття ставки податку (оподатковування) 
11.2. Види ставок податку (оподатковування)  
 
ГЛАВА 12. ПРЕДМЕТ, МАСШТАБ І ОДИНИЦЯ ОПОДАТКОВУВАННЯ  
12.1. Предмет оподатковування 
12.2. Масштаб і одиниця оподатковування  
 
ГЛАВА 13. БАЗА ОПОДАТКОВУВАННЯ
13.1. Поняття бази оподатковування  
13.2. Податковий період  
13.3. Визначення податкової бази  
   
ГЛАВА 14. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ
14.1. Поняття податкової пільги  
14.2. Система податкових пільг  
14.3. Види податкових пільг  
14.4. Форми податкових пільг  
14.5. Правове регулювання територіальних податкових пільг
   
ГЛАВА 15 ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
15.1. Методи обліку доходів і витрат платника податків
15.2. Касовий метод
15.3. Метод нарахувань

Глава 16. Обчислення податків і зборів
16.1. Методи оподаткування
16.2. Порядок обчислення сум податків і зборів
16.3. Визначення сум податку

ГЛАВА 17. СПЛАТА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
17.1. Форми сплати податків і зборів 
17.2. Способи сплати податків і зборів  
17.3. Терміни сплати податків і зборів  
 
глава 18. джерело сплати податку

ГЛАВА 19. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
19.1. Поняття податкової звітності 
19.2. Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація  

глава 20. правова природа податкового обов’язку
20.1. Поняття податкового обов’язку
20.2. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку
20.3. Виконання податкового обов’язку
20.4. Податковий борг
20.4.1. Погашення податкового боргу платником податків, що знаходиться в державній чи комунальній власності
20.4.2. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податків
20.4.3. Погашення податкового боргу 
при реорганізації платника податків
20.4.4. Списання і розстрочка податкового боргу
20.5. Терміни давнини

ГЛАВА 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ ПО СПЛАТІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
21.1. Гарантії забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків і зборів 
21.2. Способи забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків і зборів 
21.2.1. Податкова застава 
21.2.2. Податкова порука  
21.2.3. Пеня  
21.2.4. Адміністративний арешт активів  

глава 22. податкові повідомлення і вимоги
22.1. Податкове повідомлення
22.2. Податкова вимога
ГЛАВА 23. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ.  
23.1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів у централізовані фонди держави.
23.2. Система податкових органів.  
23.3. Податкові адміністрації і податкові інспекції.  
23.4. Податкова міліція.  

ГЛАВА 24. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
24.1. Поняття, види і методи податкового контролю 
24.2. Податкова перевірка: зміст, види, наслідки  
 
ГЛАВА 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
25.1. Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства
25.2. Класифікація податкових правопорушень  
 
глава 26. усунення подвійного оподаткування
26.1. Поняття подвійного оподаткування
26.2. Види подвійного оподаткування
26.3. Шляхи та методи усунення подвійного оподаткування
26.4. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 27. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
27.1. Платник податку на додану вартість  
27.2. Об'єкт оподатковування  
27.3. Ставки податку на додану вартість  
27.4. Пільги щодо податку на додану вартість  
27.5. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування.  
27.6. Податкова накладна  

ГЛАВА 28. АКЦИЗНИЙ ЗБІР
28.1. Поняття акцизного збору 
28.2. Платники акцизного збору 
28.3. Об'єкт оподатковування  
28.4. Ставки акцизного збору  
28.5. Пільги щодо акцизного збору  
28.6. Порядок обчислення і сплати акцизного збору 
28.7.Сплата акцизного збору. Акцизні марки.  

ГЛАВА 29. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
29.1. Місце податку на прибуток у системі податків і зборів України 
29.2. Платник податку на прибуток  
29.3. Об'єкт оподатковування  
29.4. Ставка податку  
29.5. Пільги по податку на прибуток  
29.6. Обчислення і сплата податку на прибуток
 
ГЛАВА 30. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК ІЗ ГРОМАДЯН
30.1. Місце прибуткового податку з громадян у системі податків і зборів України  
30.2. Платники прибуткового податку  
30.3. Об'єкт оподатковування  
30.4. Ставка оподатковування  
30.5. Пільги по прибутковому податку з громадян  
30.6. Обчислення і сплата прибуткового податку  
 
ГЛАВА 31. МИТО 
31.1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України  
31.2. Мито, його специфіка і види  

ГЛАВА 32. ДЕРЖАВНЕ МИТО 

ГЛАВА 33. ПЛАТА (ПОДАТОК) НА ЗЕМЛЮ
33.1. Платники податку 
33.2. Об'єкт оподатковування  
33.3. Ставки податку 
33.4. Пільги по податку  
33.5. Числення і сплата податку  
  
ГЛАВА 34. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ і ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 
34.1. Місце податку з власників транспортних засобів у системі податків і зборів України  
34.2. Платники податку  
34.3. Об'єкт оподатковування  
34.4. Ставка оподатковування  
34.5. Пільги по податку  
34.6. Обчислення і сплата податку  
 
ГЛАВА 35. ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ
35.1. Місце податку на промисел у податковій системі України  
35.2. Платники податку на промисел  
35.3. Об'єкт оподатковування  
35.4. Ставка податку  
35.5. Пільги по податку на промисел  
35.6. Обчислення і сплата податку  

ГЛАВА 36. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ЗБОРИ
36.1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету  
36.2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів  
36.2.1. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів  
36.2.2. Плата за спеціальне використання водних ресурсів  
36.2.3. Плата за спеціальне використання надр для видобутку корисних копалин  
36.3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища  
36.4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування  
36.5. Збір на обов'язкове соціальне страхування  
36.5.1. Збір на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності  
36.5.2. Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 
36.5.3. Збір на обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності  
36.6. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  

ГЛАВА 37. ПЛАТА ЗА ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ  

ГЛАВА 38. ЄДИНИЙ ПОДАТОК
38.1. Єдиний податок  
38.2. Юридичні особи як платники єдиного податку  
38.3. Фізичні особи як платники єдиного податку  
 
ГЛАВА 39. ЄДИНИЙ (ФІКСОВАНИЙ) ПОДАТОК НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
 
ГЛАВА 40. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
40.1. Місцева система оподаткування і принципи її формування  
40.2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів


Категорія: Податкове право | Додав: The-law |

Переглядів: 13834 | Завантажень: 3474 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 2
2 Lena  
0
Тема.Податки та податкова політика держави
1.Податкова система України.
2. Ознаки та функції податків.
3. Класифікація податків і зборів.
4. Правовий механізм податку та його елементи

1 кери  
0
ГЛАВА 23. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ.
23.1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів у централізовані фонди держави.
23.2. Система податкових органів.
23.3. Податкові адміністрації і податкові інспекції.
23.4. Податкова міліція.

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100