Понедельник, 15.07.2024, 03:10

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Право інтелектуальної власності [ Додати матеріал ]


Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с.
   (599.7 Kb)
Метки: Скачать Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с.  бесплатно | Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с. завантажити безкоштовно |Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с. Скачать Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с. Скачать безкоштовноАнтонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ,2006. - 520 с. шпаргалки|

ЗМІСТ
Вступ 8
Глава 1. Інтелект, інтелектуальна творчість
та інтелектуальна власність 10
1.1. Характеристика основних понять 10
1.2. Поняття інтелектуальної власності
та система її правової охорони 16
1.3. Історія та еволюція авторського права 25
1.4. Основні функції та принципи авторського права 28
1.5. Об'єкти авторського права 47
Глава 2. Нормативно-правова база 51
2.1. Загальна характеристика 51
2.2. Internet-доступ до нормативно-правової бази 53
2.3. Конституція України, Кримінальний кодекс
та Кодекс України про адміністративні правопорушення
стосовно питань захисту інтелектуальної власності 56
2.4. Правова база в сфері охорони використання
комп'ютерних програм та баз даних 58
Глава 3. Організації, які захищають авторські і суміжні права 67
3.1. Організації України 67
3.2. Міжнародні організації 76
3.3. Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом
у галузі авторського права і суміжних прав 76
3.4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу
у галузі авторського права і суміжних прав 78
Глава 4. Міжнародна система охорони
інтелектуальної власності 9С
4.1. Значення міжнародної співпраці у сфері охорони
інтелектуальної власності для України 9С
4.2. Основні завдання і напрями діяльності міжнародної
системи охорони інтелектуальної власності 92
4.3. Всесвітня організація інтелектуальної власності 94
4.4. Міжнародні договори та угоди у сфері
охорони промислової власності ВОІВ 103
4.5. Міжнародні конвенції і договори з охорони
авторського права і суміжних прав 114
4.6. Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності 125
4.7. Участь України у створенні та діяльності Міждержавної ради з питань охорони промислової власності
країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) 128
4.8. Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання.
Євразійська патентна організація 131
4.9. Багатосторонні і двостороння міжнародна співпраця у сфері охорони
інтелектуальної власності 133
4.10. Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні
та розвитку національної законодавчо-нормативної бази
у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні 137
4.11. Участь України в міжнародній співпраці з питань
стандартизації у сфері охорони промислової власності 139
4.12. Міжнародна співпраця у створенні та вдосконаленні
національного патентно-інформаційного фонду
та довідково-пошукового апарату 140
4.13. Участь України в міжнародних програмах підготовки
і підвищення кваліфікації фахівців з охорони
інтелектуальної власності 142
4.14. Участь неурядових і громадських організацій
України в міжнародній співпраці у сфері охорони
інтелектуальної власності 144
4.15. Співпраця з Всесвітньою торговельною організацією 145
Глава 5. Захист інтелектуальної власності
і комп'ютерного авторського права 147
5.1. Основні охоронні документи 147
5.2. Авторський договір 148
5.3. Державна реєстрація прав автора на твори науки,
літератури і мистецтва 161
5.4. Судовий порядок захисту прав на об'єкт
інтелектуальної власності 173
Глава 6. Методи оцінки інтелектуальної власності 188
6.1. Фактор часу при оцінці 188
6.2. Оцінка ризику 20£
6.3. Метод аналізу чутливості 211
6.4. Основи методології вартісної оцінки
інтелектуальної власності 21С
Глава 7. Сучасні інформаційні технології
та комп'ютерне авторське право 230
7.1. Поняття, завдання та напрямки правового
регулювання у сфері інформаційних відносин 232
7.2. Теоретична концепція розвитку
інформаційного законодавства 236
7.3. Правовий статус учасників у сфері
інформаційних відносин 241
7.4. Права та обов'язки учасників інформаційних відносин 251
7.5. Дослідження проблем глобальної інформаційної мережі Internet у СІЛА та країнах Європи,
формування законодавства у цій сфері 265
7.6. Шляхи формування і розвитку законодавства
України у сфері інформаційних відносин 269
Глава 8. Інтернет і питання права 279
8.1. Загальні положення 279
8.2. Право та Інтернет 281
8.3. Доступ до Інтернет 284
8.4. Проблема відповідальності
інформаційних провайдерів 286
8.5. Захист сайтів в Інтернет 289
8.6. Іменне право 298
Література 307
Тезаурус 313
АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно
інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права 370
Додатки 387
Закон України «Про авторське право і суміжні права» 387
Концепція правової охорони
комп'ютерних програм в Україні 405
Закон України «Про науково-технічну інформацію» 412
Положення про дистанційну освіту (ДО) в Україні 423
Положення про дистанційну освіту 426
Закон України «Про інформацію» 462
Закон України «Про видавничу справу» 481
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про державний реєстр видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції» 496
Положення про Державний реєстр видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції 497
Закон України «Про захист інформації
в автоматизованих системах» 498
Примірне тимчасове положення
про фонд навчальних комп'ютерних програм 505
Примірне тимчасове положення
про реєстр навчальних комп'ютерних програм 507
Заява про внесення до Реєстру навчальних комп'ютерних програм 510
Свідоцтво про внесення навчальної комп'ютерної програми
до реєстру навчальних комп'ютерної програм 511
Плагіат в Інтернет 512
Коротка історія копірайта 513
Диктатура копірайта 515


Категорія: Право інтелектуальної власності | Додав: The-law |

Переглядів: 12795 | Завантажень: 3170 | Коментарі: 2   

Всього коментарів: 1
1 OKSANA  
0
отличненько

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100