Четверг, 18.07.2024, 07:30

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Трудове право України [ Додати матеріал ]


Трудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с.
   (335.5 Kb)
Метки: Скачать Трудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с.  бесплатно | Трудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с. завантажити безкоштовно |Трудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с. Скачать Трудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с. Скачать безкоштовноТрудове право України: підручник / Ред. Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. - К. : "Знання", КОО, 2000, 2001. - 564 с. шпаргалки|

Цей підручник підготовлений з метою надання допомоги насамперед студентам, учням, котрі оволодівають спеціальністю "Правознавство", у вивченні трудового права. Підручник буде також корисним для викладачів юридичних вузів, аспірантів, практичних працівників, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання праці в умовах формування ринкових відносин в Україні. У даному підручнику прокоментовано чинне трудове законодавство: Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП), закони України "Про колективні договори і угоди", "Про зайнятість населення", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а також постанови Кабінету Міністрів України з питань укладення контрактної форми трудового договору, зайнятості, працевлаштування, оплати праці, індексації заробітної плати, компенсації працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати, охорони праці та ін.

Зміст
ПЕРЕДМОВА

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА
Глава 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1.1. Предмет трудового права
§ 1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
§ 1.3. Система трудового права і система трудового законодавства
§ 1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
§ 1.5. Функції трудового права
Глава 2 ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
§ 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
§ 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
§ 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України
Глава 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 3.1. Поняття і значення основних принципів трудового права
§ 3.2. Визначення і система принципів трудового права
Глава 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 4.1. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права
§ 4.2. Працівники як суб'єкти трудового права
§ 4.3. Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи
§ 4.4. Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації
Глава 5 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
Глава 6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
§ 6.1. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері
§ 6.2. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
§ 6.3. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

Розділ II ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 7 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 7.1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
§ 7.2. Сторони трудового договору
§ 7.3. Зміст трудового договору
§ 7.4. Порядок укладення трудового договору
§ 7.5. Види трудового договору (частина 1) (частина 2)
§ 7.6. Зміна умов трудового договору
§ 7.7. Припинення трудового договору (частина 1) (частина 2)
Глава 8 РОБОЧИЙ ЧАС
§ 8.1. Поняття та види робочого часу
§ 8.2. Режим робочого часу
§ 8.3. Надурочна робота
§ 8.4. Чергування
§ 8.5. Облік робочого часу
Глава 9 ЧАС ВІДПОЧИНКУ
§ 9.1. Поняття та види часу відпочинку
§ 9.2. Відпустки, їх види та порядок надання
Глава 10 ОПЛАТА ПРАЦІ
§ 10.1. Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні
§ 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
§ 10.3. Сфери регулювання оплати праці
§ 10.4. Організація оплати праці на підприємствах
§ 10.5. Нормування праці
§ 10.6. Тарифна система
§ 10.7. Системи оплати праці
§ 10.8. Преміювання працівників
§ 10.9. Доплати і надбавки
§ 10.10. Гарантійні виплати і доплати
§ 10.11. Право працівника на оплату праці та його захист
Глава 11 ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
§ 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок
§ 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
§ 11.4. Заохочення у трудовому праві
Глава 12 ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
§ 12.2. Загальна дисциплінарна відповідальність
§ 12.3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність
Глава 13 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
§ 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
§ 13.2. Підстава та умови матеріальної відповідальності
§ 13.3. Види матеріальної відповідальності працівників
§ 13.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
§ 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
§ 13.6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
Глава 14 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
§ 14.1. Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення
§ 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
§ 14.3. Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві
§ 14.4. Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах
§ 14.5. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю
§ 14.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом
§ 14.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
Глава 15 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
§ 15.1. Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект
§ 15.2. Правові питання організації виробничого навчання
§ 15.3. Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти
§ 15.4. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
§ 15.5. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

Розділ III КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Глава 17 ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС
Глава 18 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
Глава 20 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ
§ 20.1. Поняття і сторони колективного договору
§ 20.2. Зміст колективного договору
§ 20.3. Колективні угоди: поняття і сторони
§ 20.4. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди
Глава 21 ТРУДОВІ СПОРИ
§ 21.1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення
§ 21.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
§ 21.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів
§ 21.4. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку

Розділ IV НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Глава 22 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
§ 22.1. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві
§ 22.2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров'я на виробництві
Глава 23 ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НА ВИРОБНИЦТВІ


Категорія: Трудове право України | Додав: The-law |

Переглядів: 30146 | Завантажень: 7294 | Коментарі: 4   

Всього коментарів: 3
3 Alyona  
0
хорошая книга

2 Катя  
0
добра книга

1 ирина  
0
хороша

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100