Понедельник, 15.07.2024, 02:21

Головна » Файли » Підручники та посібники [ Додати матеріал ]


Навчальне видання Галина Олександрівна ЦИРФА ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ
Навчальний посібник для дистанційного навчання
За редакцією Ніни Іванівни Клименко Літературний редактор А.А. Урбан Комп'ютерний набір автора Комп'ютерна верстка Г.В. Товстоноженко
Оригінал-макет виготовлений у видавничо-друкарському комплексі Університету "України"
Підписано до друку 13.05.04. Формат 60х84'/^. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 13,25. Обл. ви/:,, арк. 14,6. Гарнітура иКгаіпіап ТехІВооІ<. Завод №2. Наклад 2200 прим.
Віддруковано з готових плівок на ТОЕ$ "Джулія", м. Київ, вул. В. Василевської 27/29. Тел.: 211-85-62, 206-47-73 Поштова адреса: 04116, м. Київ, а/я 71
Юридична деонтологія | Просмотров: 11552 | Загрузок: 3000 | Добавил: The-law | Дата: 23.05.2010 |

Загальнотеоретичні проблеми адвакатології і загально-методичний посібник.
Адвокатура України | Просмотров: 6882 | Загрузок: 2747 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

Адвокатура України
Адвокатура України | Просмотров: 9719 | Загрузок: 4124 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ у 1917 —1919 рр.
Історія держави і права | Просмотров: 6606 | Загрузок: 1109 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

В.П. Гетьман
Історія держави і права | Просмотров: 3996 | Загрузок: 774 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

У нас ви можете скачати посібник з Конституційного права України
Конституційне право України | Просмотров: 15885 | Загрузок: 7270 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

Посібник створений з урахуванням досвіду щодо подібних вітчизняних ви­дань, а також власного напрацювання автора при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику вміщено теоретичний матеріал, перелік літератури, питання для заліку та самоконтролю знань студентів, глосарій контро­льні тести-тренінги.
Розрахований на студентів спеціальності „Правознавство", консультантів, ви­кладачів і може бути використаний як для дистанційної, так і інших форм навчання.
Історія держави і права | Просмотров: 14544 | Загрузок: 4823 | Добавил: The-law | Дата: 07.04.2010 |

Навчальний посібник має допомогти та систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики і техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки. Матеріал у посібнику подається стисло, конкретизовано, що допоможе студентам систематизувати знання, сконцентрувати увагу на основних інститутах та поняттях Особливої частини кримінального права.
Кримінальне право України | Просмотров: 22242 | Загрузок: 9072 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

Мета посібника – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт, в тому числі ККР.
Кримінальне право України | Просмотров: 13126 | Загрузок: 6680 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених України та досвіду викладання Кримінального права як учбової дисципліни у ВНЗ стисло та адаптовано до модульної системи навчання, викладено теоретичний мінімум за кожною темою з курсу відповідно до стандартної програми підготовки юристів у ВНЗ. За всіма темами курсу посібник містить 17 змістових модулів, 200 контрольних завдань, 190 понять в термінолгічному словнику.
Методичні рекомендації розроблені для викладачів та студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей з метою використання данного посібника при вивченні загальної частини Кримінального права України під час впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.
Кримінальне право України | Просмотров: 12136 | Загрузок: 4238 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

1-10 11-20 21-30 31-40 ... 121-130 131-137

Скачати безкоштовно юридичну літературу  Підручники та посібники
Скачать бесплатно юридическую литературу 
Підручники та посібники

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

PR-CY.ru Rambler's Top100